U bent hier

Financiën

Elke onderwijsinstelling en elke school heeft de nodige doelen. Om die te behalen moet er een beleid zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Elke keuze heeft namelijk gevolgen, daarom moet het beleid doordacht zijn.

Om tot een goed financieel beleid te komen - de basis voor goed onderwijs - is het van belang dat de hele organisatie wordt doorgelicht. Er moet met verschillende petten en uit verschillende perspectieven naar gekeken worden. Verus helpt scholen met beleidsontwikkeling. We lichten scholen door en helpen ze met het maken van keuzes in hun beleid.

Kijk ook naar het verleden. Daaruit haalt u trends en ontwikkelingen.

Het is goed om eerst naar het verleden te kijken. Daaruit zijn vaak bepaalde trends en ontwikkelingen te halen. Als u het heden bekijkt, ontdekt u waar u nu staat en welke risico’s er zijn. Daarna kunt u aan de slag met het maken van een beleidsplan. Hierin staan doelen, maar ook bedreigingen en andere zaken die een rol spelen. Onze adviseurs helpen u daar graag bij.

Aanbod

Producten

Gezien de krimp in de Achterhoek ging het bestuur van Stichting Primair Onderwijs De Liemers het gesprek aan over de toekomst van een aantal kleinere scholen. Sinds begin 2015 gebeurt...

PDF icon Download (166.53 KB)
In deze brochure beschrijven we waar u mee te maken krijgt bij een teruglopend leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u...
€0,00

Opleidingen

Succesvol besturen van en toezicht houden op een onderwijsinstelling is niet makkelijk. In deze masterclasses worden de verschillende aspecten van het besturen en toezicht houden behandeld.

Diensten

Veel bestuurders of schoolleiders hebben dagelijks meer klussen, gesprekken en organisatorische zaken dan in een werkdag passen. Een degelijke financiële meerjarenplanning maken schiet er al snel bij in of wordt in te weinig tijd gemaakt.

We ondersteunen onderwijsinstellingen en scholen bij het inrichten van hun administratieve organisatie. Hierin liggen alle processen, procedures en afspraken vast voor het besteden van middelen. Autorisaties worden belegd en dat levert een werkbare omgeving op voor de administratie bij een...

Leerlingprognoses zijn belangrijk, want het aantal leerlingen bepaalt in grote mate hoeveel inkomsten u nu en in de nabije toekomst kunt verwachten. Alleen met een goede prognose kunt u de juiste koers bepalen. We bieden onze leden het pakket Planning...

Vragen of opmerkingen?

adviseur bedrijfsvoering en infrastructuur
0348 74 44 38