U bent hier

Financiën

Elke onderwijsinstelling en elke school heeft de nodige doelen. Om die te behalen moet er een beleid zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Elke keuze heeft namelijk gevolgen, daarom moet het beleid doordacht zijn.

Om tot een goed financieel beleid te komen - de basis voor goed onderwijs - is het van belang dat de hele organisatie wordt doorgelicht. Er moet met verschillende petten en uit verschillende perspectieven naar gekeken worden. Verus helpt scholen met beleidsontwikkeling. We lichten scholen door en helpen ze met het maken van keuzes in hun beleid.

Kijk ook naar het verleden. Daaruit haalt u trends en ontwikkelingen.

Het is goed om eerst naar het verleden te kijken. Daaruit zijn vaak bepaalde trends en ontwikkelingen te halen. Als u het heden bekijkt, ontdekt u waar u nu staat en welke risico’s er zijn. Daarna kunt u aan de slag met het maken van een beleidsplan. Hierin staan doelen, maar ook bedreigingen en andere zaken die een rol spelen. Onze adviseurs helpen u daar graag bij.

Aanbod

Diensten

Veel bestuurders of schoolleiders hebben dagelijks meer klussen, gesprekken en organisatorische zaken dan in een werkdag passen. Een degelijke financiële meerjarenplanning maken schiet er al snel bij in of wordt in te weinig tijd gemaakt.

We ondersteunen onderwijsinstellingen en scholen bij het inrichten van hun administratieve organisatie. Hierin liggen alle processen, procedures en afspraken vast voor het besteden van middelen. Autorisaties worden belegd en dat levert een werkbare omgeving op voor de administratie bij een...

Continuïteitsborging is doorgaans ingewikkeld voor onderwijsinstellingen, want wanneer is alles nu goed geregeld? Het gaat om mensen, maatschappelijke zaken en financiële zaken. Met het oog op de toekomst hoort continuïteit vanzelfsprekend thuis in het beleid van elke onderwijsinstelling. Onze adviseurs...

Producten

In deze brochure beschrijven we waar u mee te maken krijgt bij een teruglopend leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u...
€0,00

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Genno Wolthers
adviseur bedrijfsvoering en financieel beleid / verenigingsadviseur
0348 74 44 38