U bent hier

'We zijn echt samen opgetrokken'

“We hebben in relatief kort tijdsbestek een plan gerealiseerd waarover iedereen zegt: ‘Met deze uitdagingen gaan we aan de slag.’"

Wilfred de Vries, directeur onderwijs Rehoboth in Urk

Voor veel schoolorganisaties is het opstellen van een strategisch beleidsplan een verplicht nummer Schoolvereniging Rehoboth legt de lat echter hoger. De organisatie van zeven basisscholen op Urk vond in Verus een hulpvaardige én kritische reisgenoot.

“De invoering van het passend onderwijs, een groot nieuwbouwproject: deze en andere ontwikkelingen betekenen dat er het nodige op bordje van bestuur en directie ligt”, vertelt algemeen directeur onderwijs Wilfred de Vries van Rehoboth. 
 
“We voelden ons dan ook ontzorgd toen Verus aanbood om te helpen met het nieuwe strategisch beleidsplan. De voorgestelde werkwijze, het plan maken met de mensen die het straks moeten uitvoeren, sprak ons erg aan. Daardoor ontstaat er als vanzelf meer betrokkenheid bij het beleid.”
 
Inspirerend

Verus-adviseurs Dimitri van Hekken en Guido de Bruin organiseerden in samenspraak met Rehoboth een rondetafelbijeenkomst voor bestuurders, leerkrachten, IB’ers en ouders. Die spraken in gemengde groepen over thema’s als missie, visie, strategische keuzes, imago en identiteit. Maar ook over wat ze willen behouden, ontwikkelen en loslaten. 

“We hebben bovendien kinderen van onze scholen bevraagd”, schetst De Vries. “We zijn er immers voor hen. Met het filmpje dat dit opleverde, hebben we de bijeenkomst geopend. Het bleek erg inspirerend." 

Uit de uitkomsten van de rondetafelbijeenkomst destilleerden Van Hekken en De Bruin met de tafelvoorzitters vijf thema’s. Die zijn in samenspraak met de directie aangevuld en voorzien van concrete doelstellingen. 

Tegengas

De Vries is erg tevreden over de ondersteuning van Verus. “We zijn echt samen opgetrokken. Het was geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. Waar daar aanleiding toe bestond, heeft Verus tegengas gegeven. Andersom vonden wij een voorstel van Verus soms niet passen bij onze organisatie. Dan kwamen we gezamenlijk tot een nieuwe tekst of werkvorm.”

Enthousiasmerend

De Rehoboth-directeur zou deze dienstverlening van Verus zeker aanraden bij andere schoolorganisaties. “We hebben in relatief kort tijdsbestek een plan gerealiseerd waarover iedereen zegt: ‘Met deze uitdagingen gaan we aan de slag.’"

"Er ligt een mooi, enthousiasmerend verhaal dat vertelt wat we als schoolorganisatie willen doen en vooral ook wie we willen zijn. Het onderlinge begrip tussen de verschillende geledingen van de school is bovendien gegroeid door het proces dat we gezamenlijk hebben doorlopen. Daar plukken we dagelijks de vruchten van.”

 

Vragen of opmerkingen?

adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 29