U bent hier

‘We hebben echt stappen kunnen zetten’

“Het bestuurlijk deel loopt inmiddels, mede dankzij Verus. Daarvan ben ik overtuigd”

Rindert Venema, directeur-bestuurder Stichting Prohles

Toen de stichtingen voor hervormd en algemeen protestants-christelijk basisonderwijs in Katwijk besloten samen te gaan in Prohles, vroegen ze Verus de fusie te begeleiden. De governance was en is een belangrijk aandachtspunt: zeker ook de sociaal-culturele kant hiervan.

“Een van de voorgangers van Prohles, stichting PCOK, had al uitgebreid ervaring met Verus op het gebied van governance”, vertelt directeur-bestuurder Rindert Venema van Prohles. “Adviseurs van Verus hadden er onder andere trainingen met management drives gegeven, de Raad van Beheer begeleid en ook mij gecoacht in mijn rol. Verus kon daardoor een brede kennis van het werkveld koppelen aan knowhow van de lokale situatie. Verus verenigt daarnaast diverse geloofsovertuigingen in haar organisatie en kent de verschillen in taal en de gevoeligheden. Dat kwam zeker ook in onze situatie, waarin twee denominaties wilden samengaan, goed van pas.”

Vraagbaak en klankbord

Verus-adviseur Wob van Beek had een sturende rol tijdens de fusie, schetst Venema. “Hij was voorzitter van de stuurgroep en heeft de koers en planning uitgezet. Hij heeft ons begeleid bij het kiezen tussen verschillende vormen van samenwerken, heeft een eindrapportage opgesteld en gepresenteerd aan de medewerkers, was vraagbaak en klankbord. Mede dankzij Wob heeft er een helder besluitvormingsproces plaatsgevonden. Hij heeft er bovendien voor gezorgd dat het proces van de fusietoets bij het ministerie van OCW is vlot getrokken. Wij kijken met een heel positief gevoel terug op zijn bijdrage.”

One tier model

Op een governancegebied koos Prohles onder begeleiding van Verus voor een zogenoemd one tier model. Venema: “De directeur-bestuurder zit dan samen met de toezichthouders in één Raad van Beheer. We hebben hiervoor gekozen omdat de algemeen protestant-christelijke stichting al enige tijd naar volle tevredenheid werkte met dit model. De hervormde stichting werkte met een uitvoerend bestuur. Direct switchen naar een model met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht op afstand was dan wel een erg plotselinge overgang geweest. Bij een Raad van Beheermodel is er een minder definitieve knip tussen bestuur en toezicht. Op termijn willen we misschien wel naar een Raad van Toezichtmodel toe.”

Gedrag en cultuur

Prohles zag na een fusietraject van anderhalf jaar op 1 januari 2018 het levenslicht. Sindsdien heeft de kersverse stichting veel aandacht besteed aan het gedrag en de cultuur die horen bij het gekozen bestuursmodel. Verus begeleidde onder andere twee avonden die ingingen op de wisselwerking tussen de toezichthouders en de directeur-bestuurder. Tijdens één avond ging het over de individuele drijfveren van de leden van de Raad van Beheer. “Verus bracht die met behulp van management drives aan het licht”, zegt Venema. “Aandachtspunt daarbij was onder andere of er genoeg diversiteit was binnen de Raad van Beheer, zodat de goede kritische vragen ook worden gesteld.”

Positief-kritische feedback

“Tijdens de tweede bijeenkomst keken we naar de drijfveren van de Raad van Beheer als geheel”, vervolgt hij. “We hebben toen ook geoefend met casussen. Hoe stellen de individuele leden zich op, waarom doen ze dat, hoe ver gaan de bevoegdheden van de directeur-bestuurder, wanneer grijp je als toezichthouder in en wanneer niet: deze en andere onderwerpen kwamen aan de orde. Door de positief-kritische feedback van Verus-adviseur Dimitri van Hekken hebben we echt stappen kunnen zetten. Iedereen is zich beter bewust geworden van de eigen rol en verantwoordelijkheden. De nieuwe stichting moet nog veel harmoniseren, integreren en bespreken. Maar het bestuurlijk deel loopt inmiddels, mede dankzij Verus. Daarvan ben ik overtuigd.”

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Peter Sels
teamleider Verus Juridisch / teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 63