U bent hier

‘Verus weet wat er speelt’

“Thérèse en Jochem van Verus waren steeds objectief in hun adviezen.”

Daniël Vlugt, voorzitter Stichting SPORH in Helmond

Bij Stichting Speciaal Onderwijs Regio Helmond (SPORH) was het formuleren van een nieuw Meerjaren Strategisch Beleidsplan de aanleiding om de zelfstandigheid op te geven. De twee speciale scholen binnen de stichting - basisschool De Toermalijn en de Praktijkschool Helmond - gaan straks op in grotere organisaties voor regulier onderwijs. Verus begeleidde het proces dat leidde tot deze ommezwaai.

Bij een advies over een nieuwe governancestructuur had SPORH al positieve ervaringen opgedaan met Verus. Vandaar dat de onderwijsstichting Verus opnieuw benaderde toen het bestaande Strategisch Beleidsplan afliep. De offerte was naar wens. Juriste Thérèse Penders en adviseur Jochem Duijnhouwer van Verus startten in 2013 een traject om tot een nieuw Strategisch Beleidsplan voor SPORH te komen. 

Berenschot Methode

“We hebben in dit traject gebruikgemaakt van de Berenschot Methode”, vertelt voorzitter Daniël Vlugt van SPORH. Kansen en bedreigingen in de omgeving en sterktes en zwaktes van de organisatie werden onder begeleiding van Verus systematisch in beeld gebracht. “We kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat zelfstandig doorgaan niet haalbaar was. De forse daling van de leerlingenaantallen in Helmond en de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs maakten dat financieel te riskant. Toen we eenmaal tot deze conclusie waren gekomen, hebben we geïnventariseerd wat we belangrijk vinden voor de toekomst van onze scholen. Ook hebben we gekeken waar onze scholen het beste passen: bij een grotere stichting voor speciaal onderwijs of bij reguliere onderwijsorganisaties uit de regio. Uiteindelijk kwam de tweede optie als beste uit de bus.” 

Draagvlak

Gesprekken over de overdracht van Praktijkschool Helmond en De Toermalijn aan respectievelijk OMO Scholengroep Helmond en QliQ Primair Onderwijs zijn in september 2015 in een vergevorderd stadium. Bij deze gesprekken is het inmiddels afgeronde Strategisch Beleidsplan een belangrijk hulpmiddel. Vlugt: “Het houdt ons steeds bij de les aan welke voorwaarden een fusie in ieder geval moet voldoen. Het helpt ook dat alle geledingen rond de scholen betrokken zijn bij de totstandkoming van het plan. Er was daardoor voordat de gesprekken begonnen al draagvlak voor de fusies: ook bij de Medezeggenschapsraad. Dat proces hebben Thérèse en Jochem prima gefaciliteerd.”

Onafhankelijkheid

Vlugt is erg tevreden over de ondersteuning van Verus. “Verus biedt een mooie mix van expertise en ervaring. Hun medewerkers kennen de problemen en uitdagingen waarmee scholen te maken krijgen als geen ander. Ze weten wat er speelt op het gebied van beleid en wetgeving en beschikken over de juridische en organisatorische expertise om ingewikkelde processen te begeleiden. Maar het meeste ben ik nog wel te spreken over de onafhankelijkheid van Verus. Thérèse en Jochem kwamen niet uit het persoonlijke netwerk van de bestuurders en directieleden van onze scholen. Zij waren steeds objectief in hun begeleiding en adviezen. Dat heeft de acceptatie ervan zeker bevorderd.”