U bent hier

‘Verus heeft ons goed op weg geholpen’

“We hebben meer stappen gezet dan we vooraf hadden durven hopen”

Anton Troelstra, lid MRp van PPO Rotterdam

De MRp van PPO Rotterdam, een samenwerkingsverband op het gebied van passend onderwijs, wilde een professionaliseringsslag maken. Tijdens een tweedaagse training hielpen trainer Piet Vromans en Verus-adviseur Dimitri van Hekken de leden op weg. “We kijken hier nog steeds met plezier en tevredenheid op terug”, zegt Anton Troelstra van de medewerkersvertegenwoordiging van PPO Rotterdam.

PPO (Passend Primair Onderwijs) Rotterdam is een samenwerkingsverband van 21 schoolbesturen in de havenstad. Het Rotterdamse basisonderwijs toe te rusten, zodat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften terecht kunnen bij een reguliere basisschool in hun eigen wijk: dat is de missie van PPO Rotterdam. Een belangrijke rol hierbij spelen de ruim 160 medewerkers die in dienst zijn bij het samenwerkingsverband. Velen van hen houden zich bezig met extra begeleiding van zorgleerlingen. De MRp vertegenwoordigt de medewerkers van PPO Rotterdam.

Prachtplek

“Een collega en ik hadden Piet Vromans van Verus instructieavonden zien verzorgen voor andere medezeggenschapsorganen”, vertelt MRp-lid Troelstra. “Dat maakte een dusdanig goede indruk dat wij contact met hem opnamen toen we zelf scholing wilden krijgen. Piet en collega Dimitri van Hekken haalden met behulp van een lijst met vragen en stellingen onze wensen op. Aan de hand van de uitkomsten hebben ze voorjaar 2018 een tweedaagse training verzorgd in Villa Augustus in Dordrecht. Dat is een prachtplek, die alles in huis heeft om in een goede sfeer met elkaar aan de slag te gaan. Tijdens de training hebben we elkaar als MRp-leden beter leren kennen en hebben we onder begeleiding van Piet en Dimitri gewerkt aan verschillende inhoudelijke onderwerpen.”

Kapstok

De training legde onder andere de basis voor een inmiddels opgesteld visiedocument. Dit beschrijft de missie van de MRp, wat nog ontwikkelpunten zijn, wat de MRp nodig heeft om zijn taak goed uit te voeren, wat een lid en de voorzitter moeten kunnen, wat de MRp verwacht van de directeur-bestuurder, enzovoorts. Ook de fundering voor een activiteitenplanning werd gelegd tijdens de training. Troelstra: “Het was heel prettig om tijdens de training een start te maken met visiedocument en activiteitenplanning. Piet en Dimitri konden op deze manier meteen feedback geven. De activiteitenplanning is een heel nuttige kapstok; voor de MRp, maar ook voor de rest van de organisatie. De planning bevat alle belangrijke onderwerpen en vergadermomenten, maar geeft bijvoorbeeld ook aan wanneer stukken moeten worden aangeleverd. Dat gebeurde in het verleden vaak pas op het laatste moment, waardoor we onvoldoende tijd hadden om ernaar te kijken. Die ergernis is met de introductie van de activiteitenplanning verleden tijd. We beschikken daarnaast als MRp nu over een gedetailleerde eigen planning. Die geeft onder meer per onderwerp aan of we adviesrecht of instemmingsrecht hebben en wat de relevante wetgeving is. Ook dit geeft ons houvast. Verder zijn een digitale MR-verkiezing en een achterbanraadpleging activiteiten die we binnenkort gaan uitvoeren. De training heeft ons een duwtje in de rug gegeven om dergelijke initiatieven te nemen.”

Wisselwerking

Een jaar na dato zijn de effecten van de door Verus verzorgde scholing dus nog steeds merkbaar. “We hebben tijdens die twee dagen meer stappen gezet dan we vooraf hadden durven hopen”, vindt Troelstra. “De directeur-bestuurder is ook content met de slag die we hebben gemaakt. Die komt onderlinge samenwerking zeker ten goede. Onze werkwijze sluit bovendien prima aan op zijn stijl van leidinggeven.”

“De wisselwerking tussen Piet en Dimitri tijdens de training was mooi om te zien”, vervolgt Troelstra. “Piet stuurde sterk op de broodnodige inhoud. Dimitri wist ons te enthousiasmeren om te doen, waarbij hij potentiële valkuilen niet uit het oog verloor. Hij bood ons een helikopterview op onze werkzaamheden en op elkaars krachten. Die kunnen we gebruiken om ons verder te ontwikkelen. Verus heeft ons al met al goed op weg geholpen. We zullen zeker bij jullie informeren als we in de toekomst weer een training nodig hebben.”

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Peter Sels
teamleider Verus Juridisch / teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 63