U bent hier

‘Nu moeten we de positieve schwung erin houden’

“Laat die verschillende kleuren maar zien”

Rob Blatter, directeur-bestuurder, en John Leijdekkers, bovenschools directeur, Bommelerwijs in Hedel

Elkaar ontmoeten en zaken delen die van belang zijn voor alle medewerkers; daarom draait het bij de studiedagen die de Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard (roepnaam: Bommelerwijs) iedere twee jaar organiseert. Tijdens een door Verus begeleide studiedag in oktober 2017 stond het nieuwe strategisch beleidskader centraal. Op vijf thema’s kwamen de medewerkers in het Noordbrabants Museum met input om dit plan te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Bommelerwijs is in 2000 ontstaan door een fusie van de zes katholieke basisscholen in de Gelderse Bommelerwaard. Samen verzorgen de scholen onderwijs aan ruim 1600 leerlingen. De scholen staan in verschillende kernen en hebben elk een eigen historie en identiteit. Uitvoerend bestuur en directieraad stelden in 2017 een strategisch beleidskader op voor de komende vier jaar, dat ook is afgestemd met de GMR. “Samen staan we sterker en hebben we meer slagkracht”, stelt uitvoerend bestuurder Rob Blatter. “Vandaar dat we, met respect voor de eigenheid van de verschillende scholen, de gezamenlijkheid willen opzoeken. Het nieuwe strategisch beleidskader geldt daarbij als richtinggevend document.” 

Soepel
Zo’n kader heeft alleen maar nut als er draagvlak voor bestaat onder de medewerkers én als die medewerkers zelf meehelpen met de vertaling naar de praktijk. De studiedag moest hier een aanzet toe geven. Zo’n 120 medewerkers van Bommelerwijs gingen in groepen met elkaar in gesprek over vijf thema’s: Passend onderwijs, Identiteit, 21st century skills en ICT, Sociale veiligheid en Personeel & organisatie en mobiliteit. Per onderwerp trad een directeur van Bommelerwijs op als thema-eigenaar en fungeerde een specialist vanuit Verus als inleider en procesbegeleider. Alle scholen van de stichting waren vertegenwoordigd bij ieder thema. Marijn van den Berg van Verus maakte in overleg met Bommelerwijs het programma voor de dag en nam de coördinatie voor haar rekening. Op de studiedag zorgden de bestuurder van Bommelerwijs en een medewerker van het Noordbrabants Museum voor inspirerende inleidingen. Een korte film en een bezoek aan het museum stonden eveneens op het programma.

“Aanvankelijk wilden we voor ieder thema een afzonderlijke organisatie benaderen”, schetst voorzitter van het directieberaad en schooldirecteur John Leijdekkers. “De vakbond zou dan bijvoorbeeld het onderwerp Personeel & organisatie en mobiliteit kunnen begeleiden. Maar tijdens een netwerkbijeenkomst vertelde Carla Rhebergen mij dat Verus het complete plaatje voor haar rekening kon nemen. Dat maakt het allemaal natuurlijk wel wat makkelijker. Carla heeft mij met Marijn in contact gebracht. Vanaf dat moment is het soepel verlopen.” 

Cruciale fase
De deelnemers aan iedere groep gingen aan de slag met vooraf aangereikte werkvormen, opdrachten en formats. De thema-eigenaren en procesbegeleiders bewaakten dat er werd toegewerkt naar concrete opbrengsten en actiepunten. Deze opbrengsten en actiepunten zijn na de bijeenkomst verwerkt in een document. Hiermee konden werkgroepen met vertegenwoordigers van alle scholen verder aan de slag. Deze werkgroepen hebben hun bevindingen inmiddels gepresenteerd aan de thema-eigenaren binnen de directie. Directie en bestuur van Bommelerwijs gebruiken ze voor het invullen van het uitvoeringsplan, dat het strategisch beleidskader vertaald naar de praktijk. Dit uitvoeringsplan zullen ze nog voorleggen aan de werkgroepen voordat het definitief wordt gemaakt. “Dit is een cruciale fase”, zegt Leijdekkers. “Zaak is nu om de positieve schwung erin te houden die is ontstaan tijdens de studiedag. Dat betekent vaart maken én medewerkers het gevoel geven dat we ook echt iets doen met hun inbreng.”

Verwachtingenmanagement
Blatter en Leijdekkers kijken tevreden terug op de studiedag. Leijdekkers: “Verus heeft het prima georganiseerd en begeleid. Wel zouden we de volgende keer meer aandacht besteden aan het verwachtingenmanagement. Collega’s waren vanuit het verleden gewend om vooral te halen tijdens een studiedag. Nu moesten ze ineens brengen. Sommigen voelden zich daardoor op het verkeerde been gezet. Maar de meeste medewerkers waardeerden het zeer dat ze hun ideeën kwijt konden. Er zijn fantastische suggesties uitgerold.” “Je zag ook wel verschil tussen de groepen”, vult Blatter aan. “Bij 21st century skills en ICT zaten de nerds bij elkaar. Dat liep als een trein. Passend onderwijs is ook een onderwerp dat sterk leeft. Dit vertaalde zich in een levendige discussie. Maar Identiteit is wat abstracter. De meningen lopen hierover ook meer uiteen. Zo kijken scholen verschillend aan tegen de rol die het geloof moet spelen in de identiteit van een school. Achteraf gezien hadden we misschien moeten aangeven dat de deelnemers niet tot consensus hoefden te komen. Laat die verschillende kleuren maar zien.” 

“Al met al beveel ik Verus absoluut aan bij scholen die zo’n studiedag willen organiseren”, concludeert Leijdekkers. Blatter beaamt dat. “Ik weet zeker dat we in de toekomst nog vaker zullen samenwerken met Verus.”