U bent hier

‘Met de Gebiedsscan kijk je naar lange termijnontwikkelingen, waardoor je betere keuzes voor de toekomst kunt maken’

‘Ik vind het fijn om de Verusadviseurs als kritische sparringspartners te hebben’

Diana Lorier, bestuurder De Vier Windstreken in Gouda

Stichting PCPO De Vier Windstreken in Gouda heeft voor een aantal van hun scholen de Verus Gebiedsscan uit laten voeren. Met de Gebiedsscan heeft Verus ingezoomd op de herkomst van leerlingen, uit welk gebied ze komen, waar de groei of krimp zit, of concurrerende scholen hetzelfde ervaren en waar deze groei of krimp dan door komt.

De stichting is een bestuur van vijftien basisscholen en een basisschool voor speciaal onderwijs in het Groene Hart. Hier krijgen dagelijks zo’n 2.500 kinderen les vanuit een protestants-christelijke of interconfessionele identiteit.

Voor bestuurder Diana Lorier was het een logische stap om bij Verus gebruik te maken van de Gebiedsscan. ‘’We werken namelijk al langer met Verus voor prognoses, voor zowel de korte als lange termijn. Elk jaar kijken we of er verrassende ontwikkelingen in onze leerlingtellingen zitten. Daarbij schakel ik altijd met adviseur Auke Vlonk om te kijken of er een handige vervolgstap is. Zo weet ik of ik tijdig moet nadenken over uitbreiding of over hoe we onze scholen beter kunnen positioneren’’, vertelt ze.

Aannames checken

De Gebiedsscan was voor haar vooral prettig om bepaalde aannames te checken. ‘’Je hebt als bestuurder natuurlijk wel gedachten over hoe bepaalde leerlingstromen zijn, maar het is goed om dat te blijven checken. Zo zijn de feiten onderbouwd óf geeft het juist nieuwe inzichten’’, legt Lorier uit. Positionering en profilering is een belangrijk thema binnen De Vier Windstreken. Uitkomsten vanuit de Gebiedsscan leiden dan ook tot proactief handelen waarbij wordt gekeken om de profilering en positionering sterker in te zetten om een school weer in een groeiproces te laten komen.

En wat is dan het verschil met enkel een prognose laten doen? Lorier is daar helder over: ‘’Het geeft meer informatie dan alleen een prognose. Je krijgt veel inzicht in het voedingsgebied van de desbetreffende school, waar leerlingen vandaan komen en er is een check op de voedingsgebieden van omliggende scholen die mogelijk je concurrent zijn. Vanuit daar kun je meteen handelen.’’

Goede communicatie

Behalve de waardering voor de Gebiedsscan zelf, is Lorier ook erg te spreken over het contact met de adviseurs van Verus. ‘’Wat ik heel fijn vind, is dat er met mij wordt meegedacht. Soms is mijn eigen vraagstelling niet scherp genoeg, waarbij Verus verder doorvraagt en we samen tot een scherpere vraag komen. Dat leidt ook weer tot een beter eindproduct. Ik vind het fijn om daarin een kritische sparringspartner te hebben. Ook is mijn ervaring dat Verus altijd heel helder is in communicatie over hoe lang iets in beslag neemt. Ook is er altijd bij oplevering nog een contactmoment, waarbij onze  wensen en feedback nog wordt meegenomen in de eindversie. Het goed luisteren en met veel kennis en expertise inspelen op mijn vragen, zorgt ervoor dat ik al lange tijd met Verus in zee ga.’’

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Auke Vlonk
analist / adviseur scholenplanning
0348 74 41 62