U bent hier

‘Management Drives zet je aan het denken’

“Management Drives helpt om elkaars gedrag beter te duiden.”

Marja Boeve, coördinator IB-groep CNS Ede

Stichting CNS Ede is de overkoepelende organisatie voor veertien christelijke basisscholen in Ede en Bennekom. Bij iedere school opereren de intern begeleider (IB’er) en de directeur als een tandem. De directeuren van CNS Ede volgden eerder al een Management Drives-traject bij Verus. Om meer inzicht te krijgen in de kracht en zwakte van iedere tandem, doorliepen de IB’ers een vergelijkbaar traject. Dit moest ook de onderlinge kennis en samenwerking binnen de IB-groep versterken.

De Management Drives-methodiek brengt drijfveren in kaart. Drijfveren, bij MD uitgedrukt in kleuren, zijn voorspellers van gedrag. Door de drijfveren van jezelf en de anderen te kennen, kun je makkelijker met elkaar in gesprek over wat er gebeurt en hoe zaken verlopen. Zo kan MD helpen om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren en samenwerken.

Gevoel
“Ik heb onze wensen en verwachtingen in een intakegesprek afgestemd met Verus-adviseur Carla Rhebergen”, blikt Marja Boeve terug. Zij is IB’er op basisschool CNS De Wingerd in Bennekom en coördinator van de IB-groep van CNS Ede. “Uit de intake is een MD-traject gerold met drie onderdelen. Eerst hebben alle IB’ers digitaal een vragenlijst ingevuld. Daar zijn individuele MD-profielen uitgekomen. Die heeft Carla in een persoonlijk gesprek toegelicht aan iedere intern begeleider. Ten slotte hebben we op een groepsbijeenkomst ’s morgens de individuele profielen gedeeld met elkaar. ‘s Middags zijn we in gesprek gegaan over het groepsprofiel, dat Verus had samengesteld op basis van alle individuele profielen. We bleken als IB’ers een redelijk gevarieerd profiel te hebben. Alleen de kleur rood (snelheid en besluitvaardigheid) ontbrak.”

Bij het gesprek over het groepsprofiel werd een aantal praktijkcasussen besproken. Bijvoorbeeld: hoe spreek je een ouder aan? Hoe geef je feedback aan een collega? Daarbij was steeds de insteek: hoe zou je deze casus aanpakken als geel je dominante kleur is? En hoe als dit rood, blauw, groen, enzovoorts is? Boeve: “Door deze casussen kregen we meer gevoel bij de verschillende kleuren en dus drijfveren. Dat hielp ons om ons persoonlijke profiel en groepsprofiel beter te doorgronden.”

Bewustwording
“Een leuke, nuttige dag”, blikt Boeve terug op de bijeenkomst. “Carla Rhebergen en Marijn van den Berg van Verus zorgden voor een positieve sfeer. Ze creëerden een veilige omgeving waarin iedereen zijn of haar zegje kon doen.” De opbrengst van de bijeenkomst kan Boeve in één woord duiden: bewustwording. “Mensen kennen zichzelf en hun drijfveren meestal wel. Maar zo’n sessie geeft meer inzicht in de andere teamleden. Waarom reageert die collega zo als hij reageert? Het zet je ook aan het denken: wil ik zo naar buiten treden als ik naar buiten treed of wil ik dat juist niet?”

De IB’ers gaan hun profielen leggen naast de profielen van de directeuren van hun scholen. “Zo kan iedere tandem in gesprek gaan over sterke en zwakkere punten en wat ze daar eventueel mee gaan doen. Wellicht houden we in de toekomst nog een verdiepende vervolgsessie met alle directeuren en IB’ers.” 

Inzichten
Volgens Boeve kan zo’n MD-traject ook nuttig zijn voor andere scholen. “Vooropgesteld: MD is geen wondermiddel. De één vult zo’n vragenlijst op gevoel in, de ander denkt er even over na, de omstandigheden van het moment zullen ook de uitkomsten beïnvloeden. Toch kan het zeker nuttige inzichten opleveren. Bijvoorbeeld als teamleden elkaar nog niet zo goed kennen. Het helpt hen dan om elkaars gedrag beter te duiden.”