U bent hier

‘Je moet als toezichthouder altijd bij de les zijn’

“We ontdekten onvermoede kwaliteiten bij elkaar”

Henk Schaafsma, voorzitter raad van toezicht PC(V)SO Kampen e.o.

De Raad van Toezicht van Stichting Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kampen en omstreken doet meer dan op de winkel passen. Een jaarlijkse studiedag samen met de bestuurder van de scholenorganisatie is dan ook een must. De door Verus begeleide governance game ‘Rivierenland’ leidde daarbij tot verrassende inzichten.

“Ik ga regelmatig naar de netwerkbijeenkomsten die Verus organiseert voor bestuurders”, vertelt voorzitter van de Raad van Toezicht Henk Schaafsma. “Ik kom daar altijd vol ideeën van terug. Toen tijdens zo’n netwerkbijeenkomst de mogelijkheden van games aan de orde kwamen, sprak me dat meteen aan. Met behulp van zo’n spel praat je niet alleen over een onderwerp, maar kun je ook echt ervaren wat het betekent. ‘Dit gaan we doen’, was onze conclusie nadat we er ons nog even verder in hadden verdiept.”

Leerzame ervaring

De studiedag op het sfeervolle landgoed De Vlaminckhorst in Heino startte met enkele presentaties van Verus-adviseurs Carla Rhebergen en Felix Razenberg. Zij deden kort de laatste ontwikkeling op het gebied van het toezicht uit de doeken. Ook was er aandacht voor waar bestuurder en Raad van Toezicht vandaan komen, waar ze staan en waar ze naartoe willen.

Hoofdmoot van de dag was echter governance game ‘Rivierenland’. De vijf leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder van de school voor speciaal onderwijs kregen een fictieve, maar uit het leven gegrepen casus voor de kiezen. De bestuurder en Raad van Toezicht van een scholengroep die recent was ontstaan uit een fusie tussen twee scholenverenigingen kregen in de casus te maken met wisselend presterende locaties. Eén school had bijvoorbeeld te maken met teruglopende leerlingenaantallen, een andere met een negatief inspectierapport. De bestuurder acteerde onvoldoende op deze ontwikkelingen en zijn beleidsplannen getuigden van weinig ambitie. Schaafsma: “Hoe ga je hier dan als Raad van Toezicht mee om: daarom draaide de game. Het spel werd regelmatig even gepauzeerd, om bepaalde momenten na te bespreken. Ook vervulde iedere deelnemer een andere rol dan hij of zij in de dagelijkse praktijk vervult. Je zag daardoor hoe anderen jouw rol invulden en ontdekte onvermoede kwaliteiten bij elkaar. Het was al met al een heel leerzame ervaring.”

Loyaal en kritisch

“De game maakte onder andere duidelijk dat je als Raad van Toezicht scherp moet zijn en blijven op signalen die van buiten op je afkomen”, blikt Schaafsma terug. “Ook voor ontwikkelingen in de wereld van politiek en wetenschap moet je oog hebben. Verder moet je je positie ten opzichte van de bestuurder helder hebben: je moet aan de ene kant loyaal zijn, maar tegelijkertijd een kritische blik houden. Bovenal liet de game zien dat je de rol als toezichthouder er niet even bij kunt doen. Je moet altijd bij de les zijn.”

Schaafsma is erg tevreden over de rol van Verus tijdens de dag. “Carla en Felix waren betrokken, deskundig en waarderend. Voor negativiteit was er geen ruimte tijdens de studiedag. Hun ondersteunende houding hielp ons om mogelijkheden te zien die we nog niet op het netvlies hadden. Ze hielden ons ook een spiegel voor. We kunnen daardoor als Raad van Toezicht weer nieuwe stappen zetten in ons functioneren. Wij streven naar waardegestuurd toezicht volgens de principes van Carver. Daarin willen we ons verder ontwikkelen. Ook willen we in de toekomst eens kritisch onder de loep nemen welke competenties we mogelijk nog missen in de Raad van Toezicht. Al denk ik dat we nu al een mooi palet aan kwaliteiten bij elkaar hebben. Dat maakte de game wel duidelijk. De dag heeft bovendien onze teamgeest versterkt. We doen het met zijn allen zo gek nog niet: dat is het overheersende gevoel wat we eraan hebben overgehouden.”

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Gert Will
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 44