U bent hier

‘In gesprek over wat we willen versterken, loslaten en ontwikkelen’

“Het was een mooie mix van theorie, praktijk en mooie gesprekken.”

Reinoud de Vries, directeur-bestuurder Octant in Nootdorp en Marlies van Dorp, directeur Octantschool De Fontein in Den Haag

Verdere invulling geven aan de interne governance en de onderlinge samenwerking op een hoger plan brengen: dat waren de doelstellingen van het directieteam van Octant tijdens een studie tweedaagse in de zomer van 2017.Onder begeleiding van Verus-adviseurs Carla Rhebergen en Marijn van den Berg en met inzet van methodiek Management Drives Feedback werden belangrijke stappen gezet.

Verus begeleidde in 2015 al een studie tweedaagse bij de stichting met acht christelijke basisscholen in de regio Den Haag. Toen werd het instrument Management Drives ingezet. Deze methodiek maakte de drijfveren van de leden van het directieteam van Octant inzichtelijk: WAAROM doet iemand iets? Bij Management Drives Feedback, dat tijdens de studie tweedaagse in 2017 werd ingezet, ligt het accent op gedrag: WAT doet iemand en HOE doet hij of zij iets? Management Drives en Management Drives Feedback maken gebruik van dezelfde ‘kleuren’ en dus van dezelfde taal. Door beide methodieken te combineren, ontstaat een compleet beeld van een persoon en van een team.

Tot de kern

“Wij zijn tijdens de studie tweedaagse met elkaar in gesprek gegaan over wat we als individu en groep willen versterken, loslaten en ontwikkelen”, blikt directeur-bestuurder Reinoud de Vries van Octant terug. “Om ons verder te ontwikkelen als team, moeten we elkaar goed begrijpen”, vult directeur Marlies van Dorp van Octantschool Fontein aan. “De combinatie van Management Drives en Management Drives Feedback heeft ons daarbij geholpen. We hebben een geweldige tweedaagse gehad, die heeft gezorgd voor nog meer onderlinge verbinding en vertrouwen. Het hielp daarbij zeker dat Carla Rhebergen van Verus er ook bij de vorige tweedaagse al bij was. Carla neemt geen blad voor haar mond. Zo kom je echt tot de kern en haal je een hoog rendement.” 

Groepsprofiel

Ter voorbereiding op de studie tweedaagse van 2017 vulden twee nieuwe directeuren binnen Octant digitale vragenlijsten Management Drives in. Daarover voerden zij bovendien terugkoppelingsgesprekken met Marijn van den Berg van Verus. Hierdoor konden zij inhoudelijk aanhaken bij het proces dat de overige directeuren al in 2015 hadden doorlopen. Alle directeuren en de directeur-bestuurder hebben bovendien vooraf digitale vragenlijsten Management Drives Feedback ingevuld. Het bijzondere van de Feedback vragenlijst is dat deze niet alleen over de invuller gaat: je geeft ook feedback op je teamleden en krijgt op jouw beurt feedback terug van de anderen. Het resultaat hebben Rhebergen en Van den Berg bij elkaar gebracht in een zogenoemde spiegel. Ook ontving het directieteam van Octant een brochure, waarin de spiegel uitvoerig wordt toegelicht. 

“De spiegel bevat een groepsprofiel”, vertelt de Vries. “Dat geeft inzicht over hoe we elkaar beïnvloeden, ook in de wisselwerking directeur-bestuurder en directeuren. We hebben tijdens de studie tweedaagse uitgebreid met elkaar besproken wat dat betekent voor de governance.” Van Dorp: “Waar zijn we sterk in als groep, wat moeten we nog ontwikkelen, wat is jouw rol als individuele directeur in het team, waar moet je beter in worden en waar juist mee stoppen: over deze en andere zaken zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Al met al was het een mooie mix van theorie, praktijk en goede gesprekken.” 

Mooie dingen

De Vries kijkt terug op een geslaagde tweedaagse. “Het overheersende gevoel voor mij is dat we veel vertrouwen in elkaar hebben. Daarmee is er een goede basis om verder te gaan op het ingeslagen pad.” “De studie tweedaagse heeft voor mij nog eens bevestigd dat we meer zijn dan negen individuen”, stelt Van Dorp. “Samen zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen verder te verbeteren. Als je daarna streeft, bereik je mooie dingen.” Rhebergen en Van den Berg hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het slagen van de bijeenkomst. “Onze club vraagt erom dat je man en paard benoemt”, zegt De Vries. “Dat deden Carla en Marijn. Ze hebben ook de kwaliteit en het vertrouwen om zichzelf te laten zien. Dat heeft bijgedragen aan een sfeer waarin alles bespreekbaar was.” 

Verstillen

Wat besproken is tijdens de tweedaagse, heeft een vervolg gekregen in de dagelijkse praktijk. “Soms verstillen we bewust”, geeft Van Dorp een voorbeeld. “Dit betekent dat we even stilstaan en nadenken in plaats van door te rennen in de dagelijkse hectiek. We willen meer de successen vieren die we boeken. En we helpen ieder om zijn of haar rol te pakken zodat we als team het beste resultaat kunnen boeken.” “We spreken elkaar nog regelmatig aan op de afspraken die we hebben gemaakt tijdens de bijeenkomst”, vertelt De Vries. “Het moet niet iets eenmaligs zijn. We willen echt doorpakken.”