U bent hier

'Het is verfrissend om soms iemand over je schouder te laten meekijken'

“De zachte kant is minstens zo belangrijk.”

Matthijs Wesseloo, voorzitter college van bestuur van Stichting Fluenta

Stichting Fluenta, een organisatie van 16 protestants-christelijke basisscholen in de provincie Utrecht, voerde drie jaar geleden een nieuw governance model in. Een mooi moment om de klokken weer eens gelijk te zetten en plooien glad te strijken, vonden bestuurders en toezichthouders in 2014. Verus begeleidde het proces.

Voor Stichting Fluenta lag het voor de hand om bij Verus aan te kloppen, vertelt bestuursvoorzitter Matthijs Wesseloo. “Ik maak deel uit van het regionetwerk van Verus. Daar had ik al kennis gemaakt met adviseur Dimitri van Hekken. Dimitri maakte van meet af aan een deskundige indruk op mij. Hij is iemand die voldoende boven de materie staat en de juiste vragen stelt. Ik had er dus alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon was om ons verder te helpen.”

Koersplan

Van Hekken beschaamde het in hem gestelde vertrouwen niet. Wesseloo: “Dimitri en ik hebben met zijn tweeën een werkmiddag gehouden. Daarin hebben we onderzocht hoe we het koersplan Geloof in de toekomst konden vertalen in een besturings- en een toetsingskader. Deze documenten hebben we ingebracht in de raad van toezicht. Voldoen ze aan de wens van de raad om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen? De raad van toezicht heeft daarnaast onder begeleiding van Verus nagedacht over haar eigen functioneren, visie en gewenste positie.”

Zachte kant

Het resultaat mag er zijn, vindt Wesseloo. “Er liggen twee documenten die we nu doorvertalen naar de andere geledingen van Stichting Fluenta. Maar de zachte kant is minstens zo belangrijk. We hebben als college van bestuurder en toezichthouders mooie discussies met elkaar gevoerd. Die hebben voor meer duidelijkheid gezorgd over wat we van elkaar verwachten. We hebben bovendien vastgesteld wat ons koersplan betekent voor de communicatie met de buitenwereld. Met deze en andere zaken gaan we samen aan de slag.”

Juiste dingen

Wesseloo raadt deze dienstverlening van Verus ook aan andere scholenorganisaties aan. “Het is verfrissend om soms iemand over je schouder te laten meekijken. Doen we nog de juiste dingen? Wat kan anders en beter? Hierbij is het wel belangrijk dat je eerst zelf vaststelt welke kant je op wilt. Bij ons was dat het geval. Er lag immers al een koersplan dat college van bestuur en raad van toezicht hadden omarmd. Verus kan je vervolgens helpen om dit plan te vertalen in afspraken over de onderlinge samenwerking.”

 

Vragen of opmerkingen?

adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 29