U bent hier

‘Heel fijn om zo’n mooie belofte mee te geven aan de kinderen’

“Het belang van onderling respect onderschrijft iedereen”

Henk Jonker, directeur-bestuurder De Viermaster in Ederveen

Waar staan wij voor? Wat geven wij de leerlingen op onze scholen mee? Waar halen wij dat vandaan? Wat verwachten wij van elkaar en hoe houden wij elkaar scherp? Kortom: wat verstaan wij als VPCO De Viermaster onder christelijk onderwijs? De nieuwe identiteitsnotitie van de vereniging van acht basisscholen op de Veluwe geeft antwoord op deze vragen. Verus begeleidde het opstellen van het document.

“De Viermaster is ontstaan uit vier besturen”, vertelt directeur-bestuurder Henk Jonker. “Het is dan nuttig om een richtinggevend document als een identiteitsnotitie te hebben. Zodat voor iedere school, ongeacht de voorgeschiedenis, helder is waar we als vereniging voor staan. Scholen kunnen hier vervolgens op hun eigen wijze nader kleur aan geven. Zodat zij hun eigen identiteitsverhaal kunnen vertellen, dat is geënt op de specifieke behoeften, kenmerken en traditie van hun omgeving. Een eigen identiteitsverhaal dat wel verbonden is met het verhaal van de vereniging als geheel natuurlijk.”

Vlotte pen

Een eerste identiteitsnotitie had De Viermaster al in 2010 vastgesteld. Hierbij was directeur onderwijs en identiteit Dick den Bakker van Verus betrokken. Jonker: “Dick kent ons en voelt ons aan. Het was daarom logisch dat we weer bij hem en bij Verus aanklopten toen we de identiteitsnotitie wilden actualiseren. Dick heeft Verus-collega Guido de Bruin erbij betrokken, die een vlotte pen heeft.”

Er volgden twee door Den Bakker en De Bruin begeleide sessies in september en oktober 2017. Hieraan deden zo’n twintig deelnemers mee. Daaronder vertegenwoordigers van bestuur, leerkrachten, schooldirecteuren, ouders en directeur-bestuurder Jonker zelf. Eerst namen zij de oude identiteitsnotitie onder de loep en keken ze wat ze wilden behouden, ontwikkelen en loslaten. Vervolgens werden stapsgewijs, in een mengeling van gesprekken in groepjes en in plenair verband, bouwstenen verzameld voor de nieuwe identiteitsnotitie. Daarbij vond er kruisbestuiving plaats met de corporate story en de strategische koers, die De Viermaster in dezelfde periode opstelde. De Bruin smolt de bouwstenen samen tot een aansprekend geheel. Het eerste concept van het document werd tijdens de bijeenkomst in oktober besproken. Na enkele verfijningsslagen en accordering op verschillende niveaus van de vereniging, is de identiteitsnotitie in april 2018 vastgesteld.

Drietrapsraket

Er ligt nu een document dat een soort drietrapsraket is, geeft Jonker aan. “We beginnen bij de belofte die we als VPCO De Viermaster aan onze leerlingen en ouders doen (waartoe) en het geloof waarop wij die baseren (van waaruit). Samen is dat het why van onze organisatie. Vervolgens beschrijven we wat dat van alle betrokkenen vraagt (how) en wat we concreet te bieden hebben (what). Bij elkaar vormen deze elementen de brede identiteit van onze vereniging.”

De titel van de identiteitsnotitie – ‘Hier staan wij voor!’ – laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat geldt ook voor de belofte aan de leerlingen: ‘Op onze scholen word je gezien en ben je geliefd. Door God en door ons.’ “Heel fijn om zo’n mooie belofte mee te geven aan de kinderen”, zegt Jonker. De belofte en ook de rest van de identiteitsnotitie passen volgens Jonker bij uitstek bij de protestant-christelijke identiteit van de vereniging. Het is een identiteit die sterk leeft bij de gelovige achterban. “Maar ook het deel van de achterban dat minder kerkelijk betrokken is, kan zich vinden in het verhaal. Geloof, hoop en liefde zijn universele begrippen en hebben bijvoorbeeld ook alles te maken met onderling respect. Het belang van onderling respect onderschrijft iedereen. Dat geldt ook voor de veilige school waarvoor wij willen zorgen.”

Breed gedragen

De nieuwe identiteitsnotitie is een minder formeel en meer inhoudelijk document geworden dan de versie uit 2010, weet Jonker. Niet alleen de directeur-bestuurder is content met de identiteitsnotitie; dat geldt voor alle geledingen van De Viermaster. “De GMR, het bestuur, de schooldirecteuren, ze hebben de notitie allemaal gelezen en omarmen haar. Het is daarmee een breed gedragen document geworden. ’Wat een mooi, positief verhaal’, kreeg ik bovendien van leerkrachten te horen als ik scholen bezocht. ‘Het geeft goed weer wat wij als scholen willen zijn.’ Ik ben ook erg blij met de ondersteuning van Verus. De volgende keer zou ik het weer zo doen.”

Het is nu zaak om de identiteitsnotitie te vertalen en te borgen in de praktijk, stelt Jonker. “Het document levend houden en inhoud geven, dat is de uitdaging waarvoor we nu staan.”

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Guido de Bruin
adviseur identiteit / verhalenverteller
0348 74 44 13