U bent hier

‘Er is meer wat mensen verbindt dan wat hen scheidt’

“We wilden graag een frisse blik van buiten op dit onderwerp.”

Jos van Zutphen, directeur-bestuurder RK primair onderwijs Culemborg

Burgerschap is een belangrijk thema op de drie basisscholen van Stichting RK Primair Onderwijs in Culemborg. Onder begeleiding van Verus maakte de scholenorganisatie een verdiepingsslag. Het doel: ook ouders meer betrekken bij dit onderwerp.

“Wij/zij-denken, zwart/wit-denken, verharding van de maatschappij, elkaar uitsluiten: over dit soort maatschappelijke ontwikkelingen maken we ons zorgen op onze scholen”, vertelt directeur-bestuurder Jos van Zutphen van Stichting RK Primair onderwijs in Culemborg. “Culemborg heeft een gemêleerde bevolking. We maken regelmatig mee dat maatschappelijke problemen ook de klas inkomen. Vandaar dat burgerschap en onderlinge verbinding belangrijke onderwerpen zijn voor onze scholenorganisatie. Ze hebben een prominente plek in ons strategisch beleidsplan en komen aan de orde bij verschillende schoolvakken en in allerlei activiteiten.”

Frisse blik
De stichting zocht contact met Verus om te onderzoeken of er nog een verdiepingsslag mogelijk was. “We wilden graag een frisse blik van buiten op dit onderwerp”, legt Van Zutphen uit. “Omdat we in het verleden al positieve ervaringen hebben opgedaan met Verus, was het logisch om daar aan te kloppen. Ook omdat Verus zelf het onderwerp burgerschap regelmatig aan de orde stelt in publicaties en tijdens activiteiten.” Verus-adviseurs Monica Neomagus en Jacomijn van der Kooij waren onder de indruk van de aandacht die burgerschap al krijgt bij de scholenorganisatie. Samen met Van Zutphen en een van de directeuren zagen ze tijdens het intakegesprek nog één verbeterpunt: de school zou ouders meer kunnen betrekken bij het onderwerp burgerschap. 

Van Zutphen: “Kinderen herhalen in de klas soms dingen die ze thuis of in de media hebben opgevangen. Ze weten dan vaak niet wat ze zeggen. Soms zorgen maatschappelijke problemen langs die ongenuanceerde weg voor onrust in de klas. Om die groepsdynamiek te verbeteren, moeten ouders betrokken worden. Daarom willen we de verbinding tussen school en ouders en tussen ouders onderling versterken. Want als ouders elkaar beter kennen en begrijpen, gaan ze hopelijk anders denken en zich genuanceerder uiten in de aanwezigheid van hun kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat er meer is wat mensen verbindt dan wat hen scheidt. Er zit bijvoorbeeld weinig licht tussen de tien geboden en de regels van de Koran.”

Veel suggesties
De Culemborgse scholenorganisatie beschikt over een klankbordgroep. Hierin zitten ouders, leerkrachten, de directeuren van de scholen, de directeur-bestuurder en vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht. Onder begeleiding van Verus-adviseurs Neomagus en Van der Kooij kwam de klankbordgroep twee avonden bij elkaar. Op de eerste avond brachten de deelnemers in kaart wat de scholen al doen aan burgerschapsvorming, wat ze nog verder willen ontwikkelen en wat de rol van ouders daarbij zou kunnen zijn. Op de tweede avond werden met behulp van de uitkomsten van de eerste avond per school contouren geformuleerd voor een plan van aanpak. Op de tweede avond was ook de Vlinderfabriek aanwezig. Deze organisatie verzorgt theaterlessen op alle scholen van de stichting. De avonden leverden veel suggesties op, waarmee de scholen aan de slag gaan. 

Ouders betrekken
“Het uitgangspunt is voortaan: als we iets organiseren, betrekken we de ouders erbij”, vat Van Zutphen de uitkomsten samen. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de theaterlessen. Die gaan we meer koppelen aan het onderwerp burgerschap en hier gaan we ouders een grotere rol bij geven. Nu zijn ze al toeschouwer bij de voorstellingen die voortvloeien uit de theaterlessen. Maar we kunnen de kinderen bijvoorbeeld ook opdrachtjes voor thuis meegeven. Of ouders betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de voorstellingen.” 

“We willen verder twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor ouders van wie het kind pas op school is, voor ouders van wie het kind staat ingeschreven, maar nog moet starten en voor ouders die op zoek zijn naar een peuteropvang en/of basisschool”, vervolgt de directeur bestuurder. “Bij deze bijeenkomsten willen we het nuttige met het aangename verenigen. Ook voordat kinderen naar groep 3 gaan, willen we een dergelijke bijeenkomst organiseren. Dan verandert namelijk de klassensamenstelling en daarmee ook de groep ouders. Kinderen zitten acht jaar op de basisschool. Dat zijn belangrijke, vormende jaren. Doordat ouders elkaar beter leren kennen, verwachten we dat ze eerder onderling contact zoeken om problemen tussen kinderen op te lossen. We zijn er dan ook van overtuigd dat het de moeite waard is om in een vroeg stadium te investeren in het betrekken van ouders bij de school en bij elkaar.”