U bent hier

‘De Verus-adviseurs waren deskundig en heel betrokken’

“De prikkelende werkvormen maakten de tongen los.”

Kees Terdu, voorzitter college van bestuur van stichting PCBO in Rotterdam

Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO) in Rotterdam wilde externe stakeholders betrekken bij het opstellen van een nieuw strategisch visiedocument. Met de Wereld Café methode van Verus boekte de scholenorganisatie in korte tijd resultaat.

Stichting PCBO is het schoolbestuur voor 32 basisscholen in Rotterdam Zuid. Daaronder zijn twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en twee scholen voor Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO ZMLK). Op deze laatste twee zijn afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO ZMLK). Bij de meeste scholen van PCBO hoort een peuterspeelzaal of werken scholen samen met een peuterspeelzaal. De Stichting heeft bijna achthonderd medewerkers in dienst, die onderwijs bieden aan zo’n zevenduizend leerlingen. 

Goede geluiden
Een nieuw, gezamenlijk visiedocument opstellen voor zo’n grote en diverse scholenorganisatie is geen sinecure. Het moest bovendien zowel een richtinggevend als flexibel document worden. Want de ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs gaan zo snel, dat je als scholenorganisatie ruimte moet houden om hierop in te spelen. Intern leverden de directeuren van de scholen en hun teams bouwstenen aan voor het strategisch visiedocument 2018 - 2022. Maar stichting PCBO wilde ook de frisse blik van externe partners inbrengen in het proces. De scholenorganisatie koos voor de Wereld Café methode en de begeleiding van Verus om van dit voornemen realiteit te maken. 

Voor voorzitter van het College van bestuur van stichting PCBO Kees Terdu was het logisch om Verus in te schakelen bij dit traject. “Voor een christelijke scholenorganisatie als de onze is Verus een vanzelfsprekende partner, met wie we al meerdere positieve ervaringen hebben opgedaan. Van een collega-bestuurder had ik bovendien goede geluiden gehoord over de Wereld Café methode. Met Verus bleken prima afspraken te maken, de prijs was aantrekkelijk… Dan is één en één al snel twee.”

Burgerschap
Op 19 januari 2017 melden veertig deelnemers zich voor een bijeenkomst in het Rotterdamse Hotel New York. Het was een divers gezelschap: er waren onder andere  leerkrachten en directeuren van andere scholenorganisaties en vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, de kinderopvang en het beroepsonderwijs. “Het zijn allemaal groepen waarmee we al stichting te maken hebben”, vertelt Terdu. “Met het voorgezet onderwijs en de kinderopvang hebben we te maken omdat ze respectievelijk vervolgonderwijs en opvang bieden aan onze kinderen. De PABO’s leiden onze leerkrachten op. En zo had elk van de genodigden wel een relatie met stichting PCBO.”

Onder begeleiding van Verus gingen de deelnemers in gesprek over thema’s als ‘Kinderen centraal’, ‘Ouders als partner’ en ‘Vakmanschap en meesterschap’. Dit deden ze eerst in groepen van mensen met een vergelijkbare achtergrond en later in gemengde groepen. Het leverde tafelkleden op die volstonden met ideeën en input voor het strategisch visiedocument van PCBO. “De prikkelende werkvormen en de sfeervolle locatie maakten de tongen los”, aldus Terdu. “Mooi vond ik de gedachten over burgerschap. Groepen in de samenleving groeien steeds meer uit elkaar: zeker ook in Rotterdam-Zuid. We hebben het erover gehad hoe PCBO en de externe partners elkaar kunnen versterken om toch verbinding te realiseren.” Uit de opbrengsten van de bijeenkomst destilleerde Verus bouwstenen. Die kregen een plek in het strategisch visiedocument van stichting PCBO. 

Klik
Spijt over de keuze voor Verus heeft Terdu geen moment gehad. “De betrokken Verus-adviseurs Marijn van den Berg, Guido de Bruin en Pim Kalkman waren deskundig en heel betrokken. Ze verdiepten zich met gevoel en passie in onze organisatie en in de wensen die wij hadden. Wilden we het net iets anders dan voorgesteld? De Verus-adviseurs stonden open voor feedback. Er was duidelijk een klik: niet alleen met mij en met de collega’s van PCBO, maar ook met de andere mensen die aanwezig waren op de bijeenkomst.” 

Ook het format van de bijeenkomst kon de bestuurder bekoren. “Ik kan de Wereld Café methode aanraden aan iedere school die op een plezierige en creatieve manier input wil ophalen. Bij onze bijeenkomst waren liefst veertig personen aanwezig, die allemaal iets te melden hadden. Probeer daar maar eens een rode draad uit te halen. Met deze werkvorm én met de begeleiding van Verus is dat mogelijk.”