U bent hier

‘De GMR wil geen anker zijn, maar een trekker’

"Met professionele ondersteuning kun je de volgende stap maken"

Edgar van Oers, voorzitter GMR Stichting De Waarden

Binnen Stichting de Waarden bieden 18 scholen in Noord-Brabant en Zuid-Holland basisonderwijs dat wordt geïnspireerd door christelijke waarden. Toen de Raad van Toezicht en het bestuur in 2016 kozen voor begeleiding door Verus, besloot de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) hun voorbeeld te volgen. Een soepelere en breder gedragen besluitvorming is het gevolg.

“De GMR wil geen anker zijn, maar een trekker”, schetst Edgar van Oers, onafhankelijk voorzitter van de GMR van Stichting de Waarden. ”Met andere woorden: wij willen een meedenkende partij zijn en geen remmende. Scholenorganisaties bevinden zich in een snel veranderende wereld. Acht keer vergaderen per jaar, twintig weken doorlooptijd bij belangrijke onderwerpen; daarmee kom je er dan niet meer. Belangrijk is dat de GMR wendbaar is, maar ook goed wordt geïnformeerd en vroegtijdig betrokken. Zodat besluitvorming slim, snel en gedegen kan plaatsvinden. Naast het proces hebben we ook aandacht besteed aan de samenstelling van de GMR. We zijn het pad op gegaan naar een kleinere GMR, om zo onze slagvaardigheid te vergroten. Aan dit alles hebben we onder begeleiding van Verus-adviseur Dimitri van Hekken gewerkt.”

Kind voorop

De GMR hield vanaf 2017 eerst drie afzonderlijke sessies met ondersteuning van Verus. Van Oers: “Daarin gingen we met elkaar in gesprek over vragen als ‘Waar staat de GMR voor?’, ‘Wat willen we zijn?’ en ‘Wat kunnen we zijn?’.” Vervolgens werd de switch gemaakt naar gezamenlijke sessies met bestuur en Raad van Toezicht, eveneens onder begeleiding van Verus. “Doordat je bij elkaar zit, hoef je elkaar niet meer uit te leggen waar je de afgelopen periode mee bezig bent geweest. Iedereen is meteen bij en misverstanden worden voorkomen. We kennen, begrijpen en waarderen elkaar dankzij de interventies van Verus veel beter dan in het verleden het geval was. Het kind voorop en het best mogelijke onderwijs bieden: op die doelstellingen kunnen we elkaar altijd vinden. Een soepelere en breder gedragen besluitvorming is het gevolg van deze gezamenlijke sessies.” 

Versnelling

De gezamenlijke sessies onder begeleiding van Verus bevallen zo goed, dat Stichting de Waarden er voorlopig mee door wil gaan. De GMR gaat de samenwerking met Verus bovendien verder uitbouwen. “Nieuw toetredende leden van de GMR volgen altijd enkele trainingen en verdiepingscursussen”, vertelt Van Oers. “Die willen we nu ook door Verus laten verzorgen. Nieuwe leden kunnen daardoor makkelijker aansluiten bij de ontwikkeling die de GMR heeft gemaakt onder begeleiding van Verus. Ook dit zorgt voor versnelling.”

Onpartijdigheid

Van Oers is erg te spreken over de wijze waarop Verus-adviseur Dimitri van Hekken zijn rol invult. “Dimitri straalt onpartijdigheid, vakkennis en professionaliteit uit. Hij is bij uitstek geschikt om op te treden als verbinder, omdat hij het onderwijs goed kent en weet hoe het speelveld eruitziet voor de verschillende geledingen binnen een scholenorganisatie. Hij kan zijn begeleiding ook makkelijk aanpassen aan het speelveld van die verschillende geledingen. Vooral onpartijdigheid is cruciaal, weet ik uit eigen ervaring. Die moet je soms ook expliciet benoemen. Dimitri doet dat.” 

Stemmachine

Van Oers denkt dat ook andere GMR’en baat kunnen hebben bij professionele begeleiding, door Verus of anderzijds. “GMR’en bestaan uit ouders, die dit er naast een druk leven bij doen, en leerkrachten, die in hun werk ook al het nodige op hun bordje hebben liggen. Dat maakt het erg moeilijk om het bestuur en de Raad van Toezicht bij te benen. De GMR is dan al snel niet meer dan een stemmachine. Voor inhoudelijke inbreng ontbreken de tijd en mogelijkheden. Met professionele ondersteuning kun je als GMR de volgende stap maken. Zeker als je een gezamenlijk traject ingaat met de Raad van Toezicht en het bestuur, zoals bij ons organisch is ontstaan.”

 

Vragen of opmerkingen?

adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 29