U bent hier

Bestuur en raad van toezicht spelen een serious game

"Vertrouwen komt te voet en gaat te paard."

Karin Pullen, toezichthouder Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden in Ede

“Ik heb ervaren dat het een dun lijntje kan zijn: voor je het in de gaten hebt, wordt een bestuurder onder hoge druk gezet om verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht en verzandt de communicatie in vraag en antwoord.” Toezichthouder Karin Pullen over onze serious game.

Pullen volgt samen met 17 bestuurders en 2 andere toezichthouders incompany masterclasses Interventies door toezichthouders. Onderdeel daarvan is een serious game: een levensechte spelsimulatie die fungeert als spiegel voor de deelnemers.

Een dun lijntje

“Het bleek een mooi instrument te zijn om gedrag te laten zien” vindt Pullen, toezichthouder van Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) te Ede. De rollen worden verdeeld: toezichthouder, bestuurder en observant. “In de game heb ik zelf ervaren dat het een dun lijntje kan zijn: voor je het in de gaten hebt, wordt een bestuurder onder hoge druk gezet om verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht en dreigt de communicatie te verzanden in vraag en antwoord.”

“Uitvergroten van het incident van het moment ligt op de loer”, ervoer Pullen. “Een lastig gesprek voeren vergt rolvastheid van de deelnemers en procesbetrokkenheid.”

Vertrouwen komt te voet…

De game is ook ontwikkeld om ‘vertrouwen’ ter sprake te brengen. Dat gebeurde, vertelt Pullen. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Op zich geen verrassende uitkomst, maar wel iets om voortdurend alert op te zijn. Bovendien moet je elkaar niet verrassen; zowel College van Bestuur als Raad van Toezicht dienen heldere afspraken te maken over hoe de communicatie, de kaders, de jaaragenda etcetera worden ingericht.”

Oefenen op een lastig gesprek

“Vertrouwen is onontbeerlijk in de relatie tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Ik citeer Gerdi Verbeet: 'Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter.' Tijdens de game hebben we geoefend met het voeren van een lastig gesprek. Om vertrouwen te bestendigen, is het van belang om te zorgen voor heldere informatie-uitwisseling tussen Bestuur en Raad van Toezicht.”

Gepaste afstand

“Als toezichthouder blijf je vanzelfsprekend op gepaste afstand. Communicatie met het College van Bestuur vereist een zorgvuldige werkwijze. Goed luisteren is heel belangrijk. Buiten de boardroom is een onderzoekende houding van belang: horen, zien en zwijgen. Het College van Bestuur moet er immers op kunnen vertrouwen dat de Raad van Toezicht niet van alles gaat roepen waardoor het College van Bestuur in verlegenheid kan worden gebracht.”

Ze is ervaren als toezichthouder, is dat sinds een jaar of vier bij andere organisaties. Maar sinds kort ook lid van de Raad van Toezicht van COG. Met de masterclasses wil ze graag inzicht verwerven in hoe ze het beste haar verantwoordelijkheid als toezichthouder kan nemen. “Er is op het moment sprake van een kentering in de governance van organisaties; masterclasses als deze vergroten het inzicht en overzicht. Op dat gebied wil ik graag leren hoe ik vanuit heldere waarden kan sturen op zaken als kwaliteit, bedrijfsvoering en omgang met stakeholders. Verder wil ik graag horen welke de actuele ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van governance zijn.”