U bent hier

Samenwerking in Europa

Voor vrijheid van onderwijs in Europa

Ook op Europees niveau neemt Verus deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Naast aandacht voor de vrijheid van onderwijs in brede zin hebben we daarbij specifiek aandacht voor de ruimte voor ouders om eigen scholen te stichten of voor het verkrijgen van bekostiging van de overheid.

NB Stand van zaken per 2 oktober 2017

Ecnais

The European Council of National Associations of Independent Schools (Ecnais) zet zich in voor het bevorderen en versterken van onderwijs dat onafhankelijk is van de overheid. Daarnaast doet de raad aan belangenbehartiging in Europees verband bij onder meer het Europees parlement en de Europese commissie.

Namens Verus is Loes Ypma bestuurslid van Ecnais.

Internationaal Verband en CoGREE

Het Internationaal Verband (IV) bevordert het christelijk onderwijs door onderlinge uitwisseling, coördineert de belangen van christelijke scholen en geeft stem en gezicht aan christelijke scholen bij de Raad van Europa en de Europese Unie. Het IV heeft leden in acht Europese landen. Samen met vijf andere internationale organisaties vormt het IV CoGREE (Coordinating Group for Religion in Education in Europe).

Namens Verus is Loes Ypma voorzitter van het Internationaal Verband en bestuurslid van CoGREE.

ICCS

The Intereuropean Commission on Church and School (ICCS) is een netwerk van kerken, onderwijsinstellingen en instellingen voor godsdienstonderwijs in twintig Europese landen, dat zich bezig houdt met (godsdienst)onderwijs en met de relatie tussen kerk en school. ICCS is bij de Raad van Europa erkent als non-governemental organisation en probeert de beleidsvorming van de Raad van Europa te beïnvloeden.

Namens Verus is Loes Ypma bestuurslid van ICCS.

  • Charter of Fundamental Rights of the European Union
    Verklaring van het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad waarin het handvest van de grondrechten van de Europese Unie is vastgelegd. In artikel 14 is het grondrecht over onderwijs opgenomen. De EU-landen hebben deze verklaring onderschreven en daarmee verklaart dat iedereen recht heeft op algemeen onderwijs, op beroepsonderwijs en op permanente educatie. Dit recht behelst ook de mogelijkheid om onafhankelijk (niet staatsgebonden) leerplichtig onderwijs te volgen, de vrijheid om scholen te stichten en het recht van ouders op onderwijs conform hun religieuze, filosofische en pedagogische overtuiging.
  • De rol van bijzondere scholen in de Europese maatschappij
    Declaratie die een aantal Europese onafhankelijke onderwijsorganisaties hebben opgesteld (waaronder Ecnais), gebaseerd op de Charter of Fundamental Rights of the European Union. Hierin geven ze aan welke rol het onafhankelijk - bijzonder - onderwijs wil vervullen in Europa en welke bijdrage het bijzonder onderwijs wil leveren aan de Europese gedachte en een democratisch Europa.
  • Verklaring van CoGREE, Coordinating Group for Religion in Education in Europe