Publicatiedatum: 13 mei 2014

In dit boek geeft Paul Boersma na een rijke loopbaan als leraar en ‘meedenker’ met scholen zijn visie op wat onderwijs eigenlijk is. Zijn uitgangspunt: onderwijs is een waarde op zich. Ook los van de waarde ervan voor de samenleving is het van waarde voor de leerling zelf. Op basis daarvan ontvouwt hij zijn visie op onderwijs, illustreert hij die met ‘schoolvoorbeelden’ en biedt hij een levensbeschouwelijke reflectie.

Een inspirerend boek voor iedereen die zich bij onderwijs betrokken voelt.

Productinformatie

Tekst: Paul Boersma
Eindredactie: Guido de Bruin, Taco Visser
Uitgave: Verus
05/14

Prijs

Leden: € 15,-
25 stuks: € 12,50 per stuk
50 stuks: € 10,- per stuk
Niet-leden: € 20,- per stuk
NB Exclusief verzendkosten en btw

NB Verus, vereniging voor christelijk onderwijs, en VKO, centrum voor katholiek onderwijs, zijn op 21 mei 2015 gefuseerd tot Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Deze uitgave is van voor de fusie.