U bent hier

Programma VERUS 2022

Programma-overzicht

  • 09.15-10.00 uur: Inloop
  • 10.00-11.00 uur: Plenair programma met Mpho Tutu, Paul de Munnik en drie korte TED-talks door Gert Biesta, pedagoog, Corinne Sebregts, rector, en Marga Sijbom, bestuurder
  • 11.00-11.15 uur: Koffiepauze en keuzemoment subsessies
  • 11.15-12.45 uur: Subsessies
  • 12.45-13.45 uur: Lunch
  • 13.45-14.30 uur: Afsluiting met o.a. Merlijn Twaalfhoven

 

Meld je aan

Subsessies

Subsessie 1: Het element hoop. In gesprek over duurzaamheid als onderwijsopdracht

Door: Erik Borgman, hoogleraar Theologie
Waar: Podium 5

Als er iets is dat onze jongeren en wij zelf in deze tijden nodig hebben, dan is het hoop. Hoop als bron van inspiratie om met elkaar nieuwe perspectieven te ontwikkelen, nieuwe taal te vinden en stappen vooruit te zetten die het verschil gaan maken op gebied van duurzaamheid. Hoe kun je daar als school aan bijdragen? Wat doe je al en hoe verder? Vanuit de inspiratie van Laudato Sí richten we de aandacht op een groter belang dan het verdienvermogen en nemen we deze en komende generaties in ons blikveld mee.

Deze sessie begint met een inhoudelijke bijdrage van theoloog Erik Borgman. Daarna gaan we aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden in deelgroepen met elkaar in gesprek. 

In deze opzet bouwen we voort op de conferentie ‘Naar een politiek van hoop’, georganiseerd door het huis van Dominicus en het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development (ACRSD). Verus adviseur Marcel Elsenaar (projectleider duurzaam Verus) treedt op als moderator.

Subsessie 2: Menswording in een laag-vertrouwensamenleving

Door: Gerdien Bertram-Troost, hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief
Waar: Podium 8

De rede die Gerdien Bertram-Troost in februari 2022 uitsprak bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op de leerstoel Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Faculteit Religie en Theologie van de VU Amsterdam, kreeg veel aandacht. Blijkbaar raakt dit thema een gevoelige snaar bij mensen in het onderwijs en daarbuiten.

Vanuit haar leerstoel zal ze zich bezighouden met vraagstukken die raken aan hoe in onze op beheersing gerichte cultuur in onderwijs toch ruimte gemaakt kan worden voor de pedagogische dimensie van onderwijs. Daarbij richt ze zich ook op de rol die (aandacht voor) levensbeschouwelijke vorming hierbij kan spelen. Dit alles in het licht van vrijheid van onderwijs.

In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over 'menswording in een laag-vertrouwensamenleving'. Er is gelegenheid om over dit onderwerp vragen te stellen en met elkaar te delen wat er speelt binnen besturen en op scholen. Gespreksleider is Jacomijn van der Kooij, teamleider Zin in Onderwijs, Verus.

Subsessie 3: Wandel in je element

Door: Pim Kalkman, adviseur identiteit Verus
Waar: Buiten (verzamelen in de gang links bij de hoofdingang)

De filosoof Friedrich Nietzsche vond dat alleen de gedachten die al wandelend tot rijping komen de moeite waard kunnen zijn. Vooral wandelend leek hij in zijn element, vaak wel 8 uur per dag.

Zo ver kunnen we tijdens dit event niet gaan. Maar we nodigen je wel uit om in de benen te komen en samen met een bekende of onbekende wandelpartner een uur lang op pad te gaan. Om door te denken en te praten over wat je raakte in het ochtendprogramma en wat mogelijk om verdieping vraagt. Of al wandelend aansluiting te zoeken bij de bronnen van je bestaan, om er vanuit bezieling handen en voeten aan te kunnen geven in jouw eigen praktijk.

Met behulp van een eenvoudige routekaart en enkele richtvragen mag je op pad in de verrassende omgeving van Spant!. Makkelijke schoenen zijn een pré, maar niet noodzakelijk.

Subsessie 4. De bezieling het werk laten doen

Door: Hans Wopereis, zelfstandig leiderschapstrainer en auteur van 'Bezieling werkt' en 'Het licht en de korenmaat'
Waar: Podium 9

Als bestuurder/directeur lijkt het vanzelfsprekend dat jij het bent die ‘(be-)stuurt’, die ‘dirigeert’. Is het echter niet zo dat het in een gezonde (school)organisatie niet alleen om jouw wil draait maar bovenal om de ‘Uwe’, niet om jouw doelstellingen en ambities, maar om de wil van het grotere geheel?

Dat vraagt om een dienende houding, waarin de bezieling zijn werk kan doen. Hoe dienend ben jij, is jouw school? En wat kun jij doen en laten om te zorgen dat die geest van bezieling zo krachtig mogelijk rondgaat in je organisatie? Welke bronnen van inspiratie kun je daarbij inzetten?

In deze sessie staan we stil bij deze zo vanzelfsprekende dimensie van leiderschap, die zo dikwijls verloren gaat in de dagelijkse praktijk van de systemen, (corona)crisissen en persoonlijke ambities en gevoeligheden.

Subsessie 5. Onzekerheidsvaardigheid

Door: Merlijn Twaalfhoven, componist, kunstenaar, activist en auteur van 'Het is aan ons'
Waar: Podium 3

Scholieren groeien op in een tijd van grote veranderingen en ongekende onzekerheid. De corona-pandemie en de oorlog in Oekraïne maken duidelijk dat ons leven ingrijpend kan veranderen. Dat zal de komende tijd niet anders worden. Op de reis naar de toekomst is er voor jonge mensen geen landkaart om op te vertrouwen. Die kaart werd vanouds door onderwijs, kerk, traditie of door cultuur gevormd. Maar het blijkt: die houvast uit het verleden gaat niet meer op. Onze zekerheden zijn vloeibaar geworden.

Merlijn Twaalfhoven laat je in deze subsessie zien hoe je de ‘kunstenaarsmindset’ kunt inzetten in je dagelijkse praktijk bij je werk met leerlingen. Door middel van diverse oefeningen leer je om onzekerheid voor je te laten werken, in plaats van tegen je. Je oordelen worden opgeschort en je zintuigen op scherp gezet. Laat je meevoeren in dit creatieve proces!

Subsessie 6. De kunst om te zien waar het op aan komt

Door: Sander Klaasse en Marijn van den Berg, adviseurs governance, cultuur en organisatie Verus
Waar: Podium 10

Mensen met een eigen (levens)verhaal zijn mooie mensen. Scholen met een eigen verhaal zijn prachtige scholen. Het zijn immers verhalen die een venster openen naar het goede leven en goed onderwijs. Aan de hand van biografische elementen kom je op het spoor van je eigen idealen. Dat zijn je drijfveren, dat waar het jou om te doen is. 

In deze subsessie zetten we een gesprekstool in waarmee je samen met een gesprekspartner op het spoor kunt komen van jouw idealen in je leven en werk door stapsgewijs een gebeurtenis te bespreken. Samen gaan we op zoek naar jouw verhaal.

Subsessie 7. Van werkdruk naar werkgeluk!

Door: Mirjam Spitholt, docent Gelukskunde aan Saxion Hogeschool, spreekster
Waar: Podium 1

Herkennen jullie dat? Busy, busy, busy, busy, busy, dead? Uit ervaring weet ik dat dit in het onderwijs aan de orde van de dag is. Maar kun je ook in je element zijn als je zoveel druk ervaart? Kun je dan nog steeds je vreugde volgen? Ik ga jullie een aantal geheimen onthullen over werkgeluk en daarbij stel ik jullie voor aan diegene die altijd gelijk wil maar dat levert geen (werk)geluk op. Ik herinner jullie aan iets wat je diep van binnen weet maar steeds weer vergeet.

Mirjam Spitholt is de bedenker van het vak Gelukskunde, dat ze doceert aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Daarnaast is ze een veel gevraagd spreekster in het bedrijfsleven, bij zorginstellingen, gemeenten, op scholen en congressen. Haar manier van presenteren kan het best betiteld worden als infotainment; entertainment met een boodschap. Ze schreef twee boeken getiteld: Wil je gelijk of wil je geluk? (voor volwassenen) & Vandaag is mijn Lievelingsdag! (voor kinderen van 0-100 jaar).

 

Meld je aan