U bent hier

Privacyverklaring Verus

Dit is de privacyverklaring van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, hierna te noemen 'Verus'. Hierin informeren wij u onder meer over wat we met de persoonsgegevens doen, die we verkregen hebben via onze websites (hierna te noemen 'gegevens').

Contactgegevens

Verus
Korenmolenlaan 2
3447 GG Woerden 
T: 0348 74 44 44
info@verus.nl 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Verus verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Om u aan te spreken met de juiste titel
  • Om met u te kunnen communiceren, zoals bij vragen of bij klachten
  • Om u uit te nodigen voor bijeenkomsten, evenementen, trainingen en andere diensten die wij aan onze leden en websitebezoekers aanbieden
  • Om bevestigingen van een registratie of bestelling te kunnen sturen
  • Om registraties of bestellingen te kunnen verwerken
  • Om u op de hoogte te houden van de registratie of bestelling
  • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
  • Om onze nieuwsbrief toe te sturen, als u hier toestemming voor heeft gegeven
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
  • Om aan een wettelijk verplichting te voldoen, als dit van toepassing is

Welke gegevens gebruiken wij

Verus gebruikt alleen de gegevens die voor het betreffende doel nodig zijn (zie: 'Waarvoor gebruiken wij gegevens').

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Verus bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of dan wettelijk is voorgeschreven.

Delen van uw gegevens met derden

Verus deelt uw gegevens alleen met derden als dat nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookie-gebruik en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Verus maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies om informatie aan te vullen (bv. uw adresgegevens bij een bestelling) en analytische cookies om bezoekersgedrag te analyseren. De gegevens gebruiken wij om de site te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Soms maken wij gebruik van het programma Hotjar om te zien hoe bezoekers de site gebruiken en om korte vragen te stellen. Hotjar plaatst cookies. Als wij Hotjar inzetten krijgt u bij het eerste bezoek aan de site vooraf informatie over cookies en het doel ervan met de vraag of u instemt met het plaatsen van cookies.

U kunt zich overigens altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kijk hier voor een toelichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Verus. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek sturen naar inzage@verus.nl.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Verus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0348 74 44 44 of via inzage@verus.nl.

Versie 22 oktober 2019