U bent hier

Privacyverklaring Verus

Dit is de privacyverklaring van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Hierin informeren wij je onder meer over wat we met de persoonsgegevens doen, die we verkregen hebben via onze websites (hierna te noemen 'gegevens').

Contactgegevens

Verus
Korenmolenlaan 2
3447 GG Woerden 
T: 0348 74 44 44
info@verus.nl 

Waarvoor gebruiken wij je gegevens

Verus verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

 • Om je aan te spreken met de juiste titel
 • Om met je te kunnen communiceren, zoals bij vragen of bij klachten
 • Om je uit te nodigen voor bijeenkomsten, evenementen, trainingen en andere diensten die wij aan onze leden en andere websitebezoekers aanbieden
 • Om bevestigingen van een registratie of bestelling te kunnen sturen
 • Om registraties of bestellingen te kunnen verwerken
 • Om je op de hoogte te houden van de registratie of bestelling
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om onze nieuwsbrief toe te sturen, als je hier toestemming voor hebt gegeven
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, als dit van toepassing is

Welke gegevens gebruiken wij

Verus gebruikt alleen de gegevens die voor het desbetreffende doel nodig zijn (zie: 'Waarvoor gebruiken wij je gegevens').

Hoe lang bewaren wij je gegevens

Verus bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of dan wettelijk is voorgeschreven.

Delen van je gegevens met derden

Verus deelt je gegevens alleen met derden als dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Verus maakt gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Functionele cookies om de website goed te laten werken (bv. het winkelmandje bij een bestelling) en analytische cookies om bezoekersgedrag te analyseren. De gegevens gebruiken wij om de site te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Privacymaatregelen in verband met de analytische cookies

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • We maskeren het laatste octet van IP-adressen
 • We hebben 'gegevens delen' uitgezet
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische cookies

Je kunt je overigens altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Kijk hier voor een toelichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Verus. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen of naar een andere, door jou genoemde, organisatie.

Je kunt een verzoek sturen naar inzage@verus.nl.

Hoe beveiligen wij je gegevens

Verus neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0348 74 44 44 of via inzage@verus.nl.

Privacyverklaring Verus Juridisch

Onze juridische afdeling heeft een eigen privacyverklaring: Privacyverklaring Verus Juridisch.

Versie 29 november 2021