U bent hier

Podcasts

Wat is de meerwaarde van bijzonder onderwijs honderd jaar na de schoolstrijd? In opdracht van Verus gaat journaliste en presentatrice Rinke Verkerk in de podcastserie 'pdcst drieëntwintig' in gesprek met invloedrijke stemmen uit de maatschappij over deze vraag en het belang van vrijheid van onderwijs.

#16 Vertrouwen en vrijheid teruggeven aan docenten | Kees Boele

"Zowel in structuur als cultuur moet je verantwoordelijkheid teruggeven aan de docenten. Minder protocollen en vertrouwen geven is heel belangrijk", vindt Kees Boele, voorzitter College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen. Zo ziet hij dat als je docenten vrijheid teruggeeft, er in de klaslokalen een andere sfeer ontstaat waar leerlingen en studenten beter van worden.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#15 Is toetsen maken, elke week, nu echt onderwijs? | Zihni Özdil

"De afgelopen twintig jaar hebben we ons onderwijssysteem afgeschaft en een toetssysteem opgetuigd", meent voormalig Tweede Kamerlid, historicus en columnist Zihni Özdil. In deze nieuwe podcast gaat presentatrice Rinke Verkerk met hem in gesprek over wat onderwijs echt is en hoe diversiteit en inclusiviteit vandaag de dag een rol speelt in ons onderwijs.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#14 Diversiteit is een gegeven, maar inclusiviteit is hard werken | Gabriël Anthonio

Diversiteit is een gegeven, maar inclusiviteit is hard werken. Maar staat inclusiviteit ook op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs? In deze aflevering gaat Rinke Verkerk hierover in gesprek met Gabriël Anthonio, bijzonder hoogleraar in de sociologie van leiderschap, organisaties en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en partner, organisatie adviseur bij de Galan Groep in Baarn.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#13 Er is alleen maar inclusiviteit als er vrijheid van onderwijs is | Erik Borgman

Er is alleen maar inclusiviteit als er vrijheid van onderwijs is. In deze aflevering legt hoogleraar theologie van de religie en leken-dominicaan Erik Borgman uit wat hij met deze stelling wil zeggen.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#12 Onderwijs is een prachtig risico, maar alle risico's worden graag uitgesloten | Mark Buck

Onderwijs in zichzelf is een prachtig risico. Dat zeggen Gert Biesta en Erik Borgman. Maar hoe gaat de politiek in dit verkiezingsjaar hiermee om? Mark Buck, lid CvB van Verus signaleert in deze podcast de tendens om steeds meer alle risico’s in het onderwijs uit te sluiten: "Dat je dat in de behandelkamer van de chirurg doet, dat lijkt me logisch. Maar het onderwijs wordt daardoor niet veerkrachtiger, beter en mooier." In deze podcast blikt Rinke Verkerk samen met Mark Buck terug op de gesprekken met politici.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#11 Eigenlijk zou iedere school van de ouder moeten zijn | Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

Is er ruimte voor verschil? Met deze kernvraag gaat Gert-Jan Segers de komende verkiezingen in. Hoe ziet hij in dit licht het debat over de vrijheid van onderwijs? In deze aflevering gaat Rinke Verkerk in gesprek met ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#10 Verdeeldheid over artikel 23 blijft punt van discussie | Lisa Westerveld (GroenLinks)

Bepaalde thema's in de politiek zorgen ervoor dat partijleden het unaniem eens zijn. Met de discussie rondom artikel 23 is dit helaas anders. Juist over dit onderwerp is binnen GroenLinks ook verdeeldheid. In deze aflevering gaat Rinke Verkerk daarover in gesprek met GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Voordat Lisa politiek actief werd in Den Haag was ze onder andere voorzitter van studentenvakbond LSVb en lobbyist bij onderwijsbond AOb.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#9 Zorgen dat leerlingen meer kennis hebben van de democratische rechtsstaat | Michel Rog (CDA)

Michel Rog was leraar maatschappijleer en voorzitter CNV Onderwijs. In de Tweede Kamer voerde hij 8 jaar het woord over het funderend onderwijs namens de CDA fractie. Nu is hij actief als wethouder in de gemeente Haarlem. Blijft artikel 23 - na zijn vertrek uit de Kamer - bestaan zoals we dat nu kennen? Luister deze aflevering met oud-Kamerlid Michel Rog en Rinke Verkerk.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#8 Schoolbestuurders hebben teveel vrijheid | Paul van Meenen (D66)

Vanuit zijn ervaring als leraar weet Paul van Meenen (D66) als geen ander wat er speelt in het onderwijs. In deze podcast gaat journaliste Rinke Verkerk met hem in gesprek over zijn blik op artikel 23 en burgerschapsvorming.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#7 Vrijheid van onderwijs in het verkiezingsjaar | Roelof Bisschop (SGP)

Wat kunnen we in het verkiezingsjaar rond de vrijheid van onderwijs verwachten? In deze nieuwe serie gaat Rinke Verkerk in gesprek met Tweede Kamerleden over hun visie op artikel 23. In deze aflevering is onderwijsman én SGP-politicus Roelof Bisschop te gast.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#6 Vrijheid van onderwijs gaat over vertrouwen in onze leerlingen | Berend Kamphuis

Berend Kamphuis, ervaren onderwijsbestuurder en voorzitter van het CvB van Verus, is kritisch over de burgerschapswet die naar zijn mening te veel wordt gekleurd door angst en wantrouwen. In deze podcast pleit hij voor een beleid waarin scholen juist meer ruimte krijgen om disfunctioneel te zijn. ‘Geef leerlingen de vrijheid om afwijkende meningen te hebben en om fouten te maken.’ Waar zijn tomeloze vertrouwen in leerlingen en docenten vandaan komt? ‘Loop eens een dag rond op een school. Praat met leerlingen en docenten. Daar kikker je geweldig van op.’

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#5 Islamitisch onderwijs kan juist integratie bevorderen | Marietje Beemsterboer

Leerkracht en onderzoeker Marietje Beemsterboer bestrijdt het vooroordeel dat islamitische basisscholen kinderen buitensluiten van de samenleving. Er bestaan hardnekkige beelden over het islamitisch onderwijs, terwijl volgens haar islamitisch onderwijs juist de integratie van moslims in Nederland kan bevorderen. In deze podcast vertelt Beemsterboer over haar onderzoek en over de waarde van de vrijheid van onderwijs voor de integratie van groepen in Nederland.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#4 Keuzevrijheid genereert niet vanzelf ook kansengelijkheid | Eddie Denessen

De vrijheid die ouders hebben om de school te kiezen die bij hun levensovertuiging past, wordt beschouwd als een belangrijk recht. Toch valt er ook een kanttekening bij te maken: keuzevrijheid genereert niet vanzelf ook kansengelijkheid. Welk effect heeft de vrijheid van onderwijs op segregatie en kansengelijkheid in Nederland? In deze podcast geeft Eddie Denessen, hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs, antwoord op deze vraag.

Luister via Spotify.

Luister via Google Podcasts

#3 Vrijheid van onderwijs dreigt uit te lopen op eenheidsworst met een dun identiteitssausje | Erik Borgman

‘’Vrijheid van onderwijs dreigt een eenheidsworst met een dun identiteitssausje te worden’’, zegt hoogleraar theologie Erik Borgman in de derde podcast van Verus. Hij pleit ervoor dat scholen weer eigenwijze mensen opleiden die zich ook verantwoordelijk voelen voor het collectief. Hij is kritisch op de manier waarop het onderwijs nu wordt ingevuld, maar schetst ook hoe het juíst zou kunnen.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#2 Kiezen voor onderwijs dat bij je past | James Kennedy

Als Amerikaan kon James Kennedy een openbare of christelijke school kiezen voor zijn kinderen. Hij vond het prettig dat hij de voor- en nadelen van de scholen kon afwegen zonder zich druk te maken om de kosten. In de Verenigde Staten is dat echt anders. Daarmee is een van de belangrijkste verdiensten van het Nederlandse onderwijsstelsel genoemd: de keuze die ouders en leerlingen hebben voor onderwijs dat bij hen past. In deze podcast laat de hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis zien wat de voor- en nadelen zijn van de Nederlandse vrijheid van onderwijs.

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts

#1 We hebben recht op een eigen bubbel! | Rosanne Hertzberger

NRC-columniste en microbioloog Rosanne Hertzberger bepleit het recht op je eigen bubbel. In deze podcast vertelt Hertzberger wat de vrijheid van onderwijs te maken heeft met de waarde van uniekheid en het belang van een eigen mening. Eerder schreef Hertzberger in een essay voor de Onderwijsraad dat ze ervan overtuigd is dat het belangrijk is om te kunnen ontkomen aan de staat. “Dat iedereen, elke burger, elke éénling, elk gezin, elke minderheid de mogelijkheid heeft om te ontsnappen aan de dictatuur van de meerderheid. Om er je eigen waarheid op na te houden en in je eigen bubbel te blijven.”

Luister via Spotify

Luister via Google Podcasts