U bent hier

Wetenschappelijke raad

Verus laat zich adviseren door een wetenschappelijke raad. Deze draagt bij aan onze strategische koers door als denktank van wetenschappers onafhankelijk kennis en inzicht te ontwikkelen over de vrijheid van onderwijs en goed onderwijs. De raad fungeert ook als klankbord voor het bestuur van Verus op beide terreinen.

Taken van de raad

 1. Op een gezaghebbende wijze bijdragen aan het maatschappelijk en wetenschappelijk debat rond vrijheid van onderwijs en goed onderwijs door het ontwikkelen van kennis en inzicht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines
 2. Bevorderen van wetenschappelijke verkenningen ten aanzien van vrijheid van onderwijs en goed onderwijs
 3. Adviseren over de standpuntbepaling van Verus inzake maatschappelijke ontwikkelingen en voorgenomen overheidsbeleid
 4. Adviseren over de hoofdlijnen van de onderzoeksagenda van Verus

Samenstelling van de raad

De leden van de raad vertegenwoordigen onder andere de volgende vakgebieden:

 • onderwijsrecht  
 • governance, bestuurskunde, leiderschap
 • filosofie
 • godsdienst en levensbeschouwing
 • pedagogiek, onderwijskunde
 • sociologie

De raad bestaat uit:

 • Prof. dr. Cok Bakker (hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming, Universiteit Utrecht en lector Normatieve Professionalisering, Hogeschool Utrecht)
 • Prof. dr. Gert Biesta (professor of Public Education, The Centre for Public Education and Pedagogy, Maynooth University, Ireland, Professorial Fellow in Educational Theory and Pedagogy, Moray House School of Education, University of Edinburgh, NIVOZ hoogleraar Pedagogische Dimensies van Onderwijs,  Universiteit van Humanistiek)
 • Prof. dr. Erik Borgman (hoogleraar Theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, Universiteit van Tilburg)
 • Prof. dr. Jan Hoogland (hoogleraar Bestuurskunde en politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar Christelijke Filosofie Universiteit Twente)
 • Prof. dr. Roel Kuiper (hoogleraar Christelijke identiteit, rector en bestuursvoorzitter, TUK)
 • Prof. dr. Bram de Muynck (bijzonder hoogleraar Christelijke Pedagogiek, Theologische Universiteit Apeldoorn, Lector Christelijke Pedagogiek, Driestar Educatief Gouda)
 • Prof. dr. Renée van Riessen (bijzonder hoogleraar christelijke filosofie, Universiteit Leiden universitair docent filosofie en godsdienstfilosofie, Protestantse Theologische Universiteit)

Contactpersoon

Jacomijn van der Kooij

Wetenschappelijke raad

Cok Bakker

Gert Biesta

Erik Borgman

Jan Hoogland

Roel Kuiper

Bram de Muynck

Robert van Putten

Renée van Riessen