U bent hier

Samenwerking in Europa

Voor vrijheid van onderwijs in Europa

Ook op Europees niveau neemt Verus deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Naast aandacht voor de vrijheid van onderwijs in brede zin hebben we daarbij specifiek aandacht voor de ruimte voor ouders om eigen scholen te stichten of voor het verkrijgen van bekostiging van de overheid.

NB Stand van zaken per juli 2020

Ecnais

The European Council of National Associations of Independent Schools (Ecnais) zet zich in voor het bevorderen en versterken van onderwijs dat onafhankelijk is van de overheid. Daarnaast doet de raad aan belangenbehartiging in Europees verband bij onder meer het Europees parlement en de Europese commissie. Zie ook: www.ecnais.org.

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij contactpersoon.

Internationaal Verband en CoGREE

Het Internationaal Verband (IV) bevordert het christelijk onderwijs door onderlinge uitwisseling, coördineert de belangen van christelijke scholen en geeft stem en gezicht aan christelijke scholen bij de Raad van Europa en de Europese Unie. Het IV heeft leden in diverse Europese landen. Samen met vijf andere internationale organisaties vormt het IV CoGREE (Coordinating Group for Religion in Education in Europe).

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij contactpersoon.

Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC)

Het CEEC is een Europees verband van 29 nationale organisaties voor katholiek onderwijs in 27 Europese landen. Het biedt deze organisaties enerzijds een platform voor uitwisseling en ontmoeting en anderzijds verstaat ze zich als een krachtige promotor en stem van de belangen van het katholiek onderwijs. 

De CEEC organiseert onder andere tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de hoofden van de nationale organisaties en stimuleert activiteiten en projecten die de identiteit en de belangen van het katholiek onderwijs ondersteunen. Zie ook: www.ceec.be.

Namens Verus is Theo van der Zee contactpersoon.

l’Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC)

Het OIEC is de wereldwijde organisatie die zich inzet voor het katholiek onderwijs door een platform te bieden voor uitwisseling en ontmoeting, onderzoeks- en studiebijeenkomsten te organiseren en op te komen voor de belangen van het katholiek onderwijs bij onder andere de Raad van Europa, het Europees Parlement en de Verenigde Naties. Zie ook: www.oiecinternational.com

Namens Verus is Mark Buck contactpersoon.

The Global Pedagogical Netwerk (GPEN)

GPEN is een internationaal netwerk van protestantse onderwijsorganisaties, zoals scholen, universiteiten en ondersteunende organisaties. Belangrijkste doel is het wereldwijd bevorderen van vrede door het vormen van een netwerk waarin ervaringen worden gedeeld en men elkaar ondersteunt. Zie ook: www.gpenreformation.net.

Namens Verus participeren Berend Kamphuis en Jacomijn van der Kooij in dit netwerk.