U bent hier

Klankbordgroep Katholiek Onderwijs

De klankbordgroep houdt zich bezig met ontwikkelingen in het katholiek onderwijs als het gaat om de brede onderwijskwaliteit, goed onderwijs, professionaliteit en zingeving.

Taken

De klankbordgroep adviseert het college van bestuur van Verus gevraagd en ongevraagd over de relatie met organisaties voor katholiek onderwijs, de ondersteuning van de identiteit en de speerpunten van ontwikkeling en onderzoek op dit vlak. Daarbij gaat het onder andere om de volgende zaken:

  • signaleren van ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) met betrekking tot het katholiek onderwijs
  • activiteiten van de programmalijn katholiek onderwijs
  • de relatie van katholiek onderwijs met de Rooms-Katholieke Kerk

Samenstelling

De klankbordgroep komt vier keer per jaar bijeen. Van de groep maken bestuurders van katholiek onderwijs in alle onderwijssectoren deel uit. Bij de samenstelling wordt zo goed mogelijk recht gedaan aan de diversiteit binnen de vereniging. 

Contactpersoon

Theo van der Zee

Klankbordgroepleden

Henriëtte Boevé

voorzitter college van bestuur
WSKO, Poeldijk

Eveline Driest

lid college van bestuur
Sophia Scholen, Voorhout

Jan van Heukelum

voorzitter college van bestuur
KSE, Etten-Leur

Bejanne Hobert

voorzitter college van bestuur
Primenius, Oude Pekela

Saskia Makker

bestuurder
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, Hilversum

Loek Oomen

voorzitter college van bestuur
Delta Onderwijs, Oosterhout e.o.

Karin van Oort

voorzitter college van bestuur
Carmelcollege, Hengelo

Jos Timmermans

lid college van bestuur
AVES, Emmeloord

Harrie van de Ven

voorzitter college van bestuur
OPTIMUS, Grave

Theo van der Zee

coördinator en onderzoeker katholiek onderwijs
Verus, Woerden