U bent hier

Commissie Onderwijs en Zingeving

De commissie Onderwijs en Zingeving houdt zich bezig met  onderwijskundige thema's die met zingeving in het christelijk onderwijs te maken hebben.

Taken

De commissie Onderwijs en Zingeving adviseert het college van bestuur van Verus gevraagd en ongevraagd over drie hoofdthema's die de kern van de identiteit van het christelijk onderwijs raken:

  • de toerusting van leraren met het oog op de identiteit van de school
  • de rol van de schoolleider als inspirator en richtinggever
  • welk doel heeft het christelijk onderwijs voor ogen met de leerlingen/ studenten?

Samenstelling

De samenstelling van de commissie doet recht aan de diversiteit van onze vereniging naar grootte, geografische spreiding, sekse en spreiding over de sectoren. De commissie komt vier tot vijf keer per jaar bijeen.

Contactpersoon

Jacomijn van der Kooij

Commissieleden

Dick den Bakker

directeur onderwijs en identiteit
Verus, Woerden

Alma van Bommel

rector
Ds. Pierson College, 's-Hertogenbosch

Jan Bot

voorzitter college van bestuur
Stichting Kopwerk, Den Helder

Els van Dijk

directeur
Evangelische Hogeschool, Amersfoort

Harold Engels

directeur
Hervormde basisschool De Triangel, Rouveen

Johan Heddema

directeur bestuurder
Stichting Penta Primair, Grootegast

Nieke Jansen

profielmanager identiteit
Landstede Groep, Zwolle

Astrid de Keizer

teamleider
Hogeschool Leiden

Wim de Kloe

lid college van bestuur
Driestar College, Gouda

Jacomijn van der Kooij

teamleider Zin in Onderwijs
Verus, Woerden

Erik Nijhuis

directeur
RK basisschool De Compaan, Almelo

Ineke van Ruler-Oosterkamp

docent levensbeschouwing
Hogeschool Windesheim, Zwolle

Kees Terdu

voorzitter college van bestuur
Stichting PCBO, Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs, Rotterdam

Gerard van Vliet

voorzitter college van bestuur
Stichting voor PC/RK Voortgezet Onderwijs Stadskanaal

Dirk Wakker

rector
CSG Calvijn, Rotterdam