U bent hier

Commissie Maatschappelijke Agenda

De commissie Maatschappelijke Agenda houdt zich bezig met de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs. 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • toenemende regelgeving
  • verantwoording
  • segregatie
  • toelatingsbeleid
  • de maatschappelijke opdracht van de school

Taken

De commissie Maatschappelijke Agenda bespreekt actuele onderwerpen op het snijvlak van onderwijs, maatschappij en politiek en geeft het college van bestuur van Verus gevraagd en ongevraagd advies over actuele dossiers in de belangenbehartiging van het christelijk onderwijs.

Samenstelling

De samenstelling van de commissie doet recht aan de diversiteit van onze vereniging naar grootte, geografische spreiding en spreiding over de sectoren.

Vergaderingen

De commissie komt vijf keer per jaar bijeen.

Contactpersoon

Wout Neutel

Commissieleden

Gijsbert van der Beek

rector
Altena College, Sleeuwijk

Cor van Dalen

voorzitter college van bestuur
Kalsbeek College, Woerden

Peter van Dijk

voorzitter college van bestuur
CSG De Goudse Waarden, Gouda

Arend Eilander

voorzitter college van bestuur
Vivente, Zwolle

Mariet van Goch

directeur/voorzitter centrale directie
Oranje Nassau College, Zoetermeer

Heb Huibers

voorzitter college van bestuur
CPOB, Tiel

Gerard van der Kuil

directeur
Aloysiusschool, Geesteren

Robert Leeftink

lid college van bestuur
MBO Utrecht

Ton Lenting

voorzitter college van bestuur
De Stroming, Werkendam

Saskia Makker

bestuurder
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, Hilversum

Wout Neutel

verenigingsadviseur / adviseur public affairs
Verus, Woerden

Pieter Oudenaarden

lid college van bestuur
Christelijke Hogeschool Ede

Joke Snippe

lid college van bestuur
SCO Haaglanden, Den Haag

Rika Tulner

voorzitter college van bestuur
Nije Gaast, Balk