U bent hier

Commissie Maatschappelijke Agenda

De commissie Maatschappelijke Agenda houdt zich bezig met de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs. 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • toenemende regelgeving
  • verantwoording
  • segregatie
  • toelatingsbeleid
  • de maatschappelijke opdracht van de school

Taken

De commissie Maatschappelijke Agenda bespreekt actuele onderwerpen op het snijvlak van onderwijs, maatschappij en politiek en geeft het college van bestuur van Verus gevraagd en ongevraagd advies over actuele dossiers in de belangenbehartiging van het christelijk onderwijs.

Samenstelling

De samenstelling van de commissie doet recht aan de diversiteit van onze vereniging naar grootte, geografische spreiding en spreiding over de sectoren.

Vergaderingen

De commissie komt vijf keer per jaar bijeen.

Contactpersoon

Wout Neutel

Commissieleden

Gijsbert van der Beek

rector
Altena College, Sleeuwijk

Rolf van den Berg

voorzitter college van bestuur
Kind en Onderwijs, Rotterdam

Pieter Dijkshoorn

voorzitter college van bestuur
CSG Goudse Waarden, Gouda

Ans van Eijndhoven

directeur-bestuurder
Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Arend Eilander

directeur-bestuurder
PricoH, Hoogeveen

Mariet van Goch

directeur/voorzitter centrale directie
Oranje Nassau College, Zoetermeer

Joke Hengefeld-van Koningsbruggen

rector/bestuurder
Koningin Wilhelmina College, Culemborg

Heb Huibers

voorzitter college van bestuur
CPOB, Tiel

Gerard van der Kuil

directeur
Aloysiusschool, Geesteren

Robert Leeftink

lid college van bestuur
MBO Utrecht

Ton Lenting

voorzitter college van bestuur
De Stroming, Werkendam

Fons Loogman

voorzitter centrale directie
Stanislas College, Delft e.o.

Saskia Makker

bestuurder
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, Hilversum

Wout Neutel

belangenbehartiger
Verus, Woerden

Nicole Pot

directeur
cbs Matzer, Wijhe

Sandra van Rijnbach

directeur-bestuurder
Het Baken, Almere

Rika Tulner

voorzitter college van bestuur
Nije Gaast, Balk