U bent hier

Commissie Governance

De commissie Governance, Cultuur en Organisatie (kortweg: Governance) richt zich op de ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe onderwijsorganisaties worden bestuurd en op welke wijze hierop toezicht wordt gehouden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vernieuwingen van wet- en regelgeving
  • Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen
  • Relevante governance-ontwikkelingen binnen het onderwijs en andere semi publieke sectoren (zorg, woningcorporaties en welzijn)
  • Relatie intern en extern toezicht en bestuur
  • Dynamiek binnen en vanuit onderwijsorganisaties zelf

Taken

De commissie Governance geeft het college van bestuur van Verus gevraagd en ongevraagd advies over actuele dossiers. De commissie zoekt verbinding met de overige adviescommissies: de commissie Onderwijs en Zingeving en de commissie Maatschappelijke Agenda.

Samenstelling

De samenstelling van de commissie doet recht aan de diversiteit van onze vereniging naar grootte, geografische spreiding, sekse en spreiding over de sectoren. De commissie komt drie tot vijf keer per jaar bijeen.

Contactpersoon

Marijke Floris

Commissie Governance

Marina Blijleven-Kloppenburg

secretaris algemeen bestuur
PCPO Krimpenerwaard, Bergambacht

Hein Breukelaar

beleidsmedewerker
Vrije Universiteit, Amsterdam

Jan Jacob van Dijk

voorzitter college van bestuur
COG, Ede

Marijke Floris-Hoekert

adviseur governance, cultuur en organisatie / secretaris RvT Verus
Verus, Woerden

Mark Otto

voorzitter college van bestuur
LMC-VO Rotterdam

Arnoud Wever

bestuurder
PCPO Midden-Brabant, Breda

Gerard Wolters

lid college van bestuur
IRIS stichting voor christelijk onderwijs Kampen