U bent hier

Commissie Governance

De commissie Governance, Cultuur en Organisatie (kortweg: Governance) richt zich op de ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe onderwijsorganisaties worden bestuurd en op welke wijze hierop toezicht wordt gehouden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vernieuwingen van wet- en regelgeving
  • Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen
  • Relevante governance-ontwikkelingen binnen het onderwijs en andere semi publieke sectoren (zorg, woningcorporaties en welzijn)
  • Relatie intern en extern toezicht en bestuur
  • Dynamiek binnen en vanuit onderwijsorganisaties zelf

Taken

De commissie Governance geeft het college van bestuur van Verus gevraagd en ongevraagd advies over actuele dossiers. De commissie zoekt verbinding met de overige adviescommissies: de commissie Onderwijs en Zingeving en de commissie Maatschappelijke Agenda.

Samenstelling

De samenstelling van de commissie doet recht aan de diversiteit van onze vereniging naar grootte, geografische spreiding, sekse en spreiding over de sectoren. De commissie komt drie tot vijf keer per jaar bijeen.

Contactpersoon

Mark Buck

Commissieleden

Marina Blijleven-Kloppenburg

secretaris algemeen bestuur
PCPO Krimpenerwaard, Bergambacht

Hein Breukelaar

beleidsmedewerker
Vrije Universiteit, Amsterdam

Mark Buck

teamleider Organisatieadvies
Verus, Woerden

Janny Bunschoten

voorzitter raad van toezicht
Schoolvereniging Rehoboth, Urk

Wally Marchand

voorzitter college van bestuur
Stichting Educare, Nunspeet

Remco Meijerink

voorzitter college van bestuur
ROC Friese Poort, Leeuwarden

Carla Rhebergen

adviseur / coördinator governance, cultuur en organisatie
Verus, Woerden

Ton van der Stoep

lid raad van beheer
Octant, stichting voor christelijk basisonderwijs Pijnacker-Nootdorp

Gert Will

directeur-bestuurder
Stichting PCO Lopik e.o.

Gerard Wolters

lid college van bestuur
IRIS vereniging voor christelijk onderwijs Kampen

Jogchum Zijlstra

voorzitter college van bestuur
SCO Delft