U bent hier

Oorsprong van Verus (protestants-christelijk)

De eerste verenigingen voor protestants-christelijk onderwijs werden al in de tweede helft van de 19e eeuw opgericht. Hun namen geven aan waar zij voor streden: algemeen toegankelijk bijzonder onderwijs. Zo ontstond de Vereniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs in 1860 en werd in 1890 de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs opgericht.

In de loop der tijd verenigden steeds meer van deze belangenclubs voor christelijk onderwijs zich. De Vereniging Besturenraad PCO ontstond op 7 november 1968 in Utrecht uit een fusie van acht verenigingen en bonden:

  • De Vereniging voor Protestants-Christelijk Kleuter- en Basisonderwijs
  • De Bond van Besturen van Scholen voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs
  • De Bond van Verenigingen en Instellingen voor Protestants-Christelijk Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
  • De Bond van Verenigingen voor Protestants-Christelijk Voorbereidend Wetenschappelijk en Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
  • De Bond van Verenigingen voor Protestants-Christelijk Opleidings Onderwijs
  • De Bond van Organisaties van Christelijk Beroepsonderwijs
  • De Stichting Christelijke Detailhandelsscholen
  • De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Van werkgeversorganisatie naar centrum voor christelijk onderwijs

Van origine was het één van de belangrijkste taken van de Besturenraad, als koepel van schoolbesturen, op te treden als werkgeversorganisatie in onder andere cao-onderhandelingen. Die taak verdween met de komst van de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad steeds verder naar de achtergrond.

Van Besturenraad naar Verus

In 2014 veranderde de Besturenraad zijn naam in Verus, vereniging voor christelijk onderwijs. Met deze neutrale naam werd de verandering die de vereniging had doorgemaakt gemarkeerd. In de praktijk werkte het bureau van de vereniging niet alleen meer voor besturen, maar werd vanuit de christelijke identiteit samen met bestuurders, toezichthouders, directieleden, docenten, leerkrachten en ouders gewerkt aan de school als waardegedreven gemeenschap.

Verus voor katholiek en christelijk onderwijs

In mei 2015 fuseerde Verus, vereniging voor christelijk onderwijs, met de VKO, centrum voor katholiek onderwijs, om samen verder te gaan als Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.