U bent hier

Historie

Geschiedenis van vrijheid van onderwijs

Nederland kent vrijheid van onderwijs: ouders mogen hun kind naar een openbare of bijzondere school brengen. Ze kunnen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, een school oprichten. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de Nederlandse onderwijsvrijheid is 1917. In dat jaar werd de grondwet gewijzigd. Het bijzonder onderwijs had voortaan recht op financiële steun van de overheid, zoals het openbaar onderwijs dat al sinds 1806 kreeg. De vrijheid van onderwijs is opgenomen in Artikel 23 van onze grondwet.

De grondslag van Verus

In onze diensten aan leden en maatschappij laten wij ons leiden en inspireren door het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt in de Bijbel en de katholieke en protestants-christelijke traditie.

Verus voor katholiek en christelijk onderwijs

In mei 2015 fuseerde Verus, vereniging voor christelijk onderwijs, met de VKO, centrum voor katholiek onderwijs. Samen gaan we verder als Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Historie

Bent u geïnteresseerd in de historie van beide organisaties vóór de fusie? Kijk dan hier voor het katholiek onderwijs en het protestants-christelijk onderwijs.