U bent hier

Vereniging

Leden van Verus zijn eigenaar van de vereniging

Verus is een vereniging met leden. Onze leden zijn eigenaar van de vereniging. Ze hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering die één tot twee keer per jaar vergadert.

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Lees meer over het bestuur en toezicht.