U bent hier

Steunfonds Katholiek Onderwijs

De Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO) ondersteunt projecten die gericht zijn op de bevordering of innovatie van (de identiteit van) het katholiek onderwijs en de katholieke school.

Het Steunfonds nodigt betrokkenen in en rondom katholieke scholen uit een aanvraag te doen voor een tijdelijke financiële ondersteuning van projecten die op deze doelen gericht zijn en die dit daadwerkelijk nodig hebben om de doelen te realiseren.

Bij de beoordeling wordt bijzonder gelet op aspecten als innovatie, duurzaamheid en overdraagbaarheid. Op de website van het Steunfonds vindt u nadere informatie, een leidraad en aanvraagformulier voor ondersteuning.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Theo van der Zee, tvanderzee@verus.nl.

 

Bestuur

  • Frank van den Heuvel, voorzitter
  • Diederik Wienen, penningmeester
  • Theo van der Zee, secretaris
  • Bas Dumoulin, lid
  • Monique van Dijk-Groeneboer, lid
  • Pieter Gilden, lid
  • Liesbeth Stalmeier, lid