U bent hier

Aanvullende pakketten

Aanvullende dienstverlening voor een aantrekkelijke prijs

Als lid van Verus kunt u profiteren van aantrekkelijk geprijsde pakketten, waarmee u aanvullende dienstverlening kunt afnemen, bijvoorbeeld het pakket Planning & Prognose. Ook kunt u een aanvullend pakket afnemen voor de Landelijke Klachtencommissie, Kringenrechtspraak en de Landelijke Bezwarencommissie FUWA.

Pakket Planning & Prognose

Met het pakket Planning & Prognose (P&P) kunt u het leerlingenaantal voor de korte termijn (4 jaar) van uw school of locatie laten voorspellen. Belangrijk, want het aantal leerlingen bepaalt in grote mate hoeveel inkomsten u nu en in de nabije toekomst kunt verwachten. Alleen met een goede prognose kunt u de juiste koers bepalen, mede door de meerjarenbegroting en het (personeels)beleid af te stemmen op het verwachte leerlingenaantal. Lees meer over het pakket Planning & Prognose.

Pakket Kringenrechtspraak

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Commissie van Beroep en een DGO-geschillencommissie. Met dit pakket voldoet u hieraan.

Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Bezwarencommissie Functiewaardering (FUWA). U voldoet aan deze voorwaarde via ons Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA.

Pakket Landelijke Klachtencommissie

De Kwaliteitswet verplicht scholen een klachtenregeling vast te stellen en zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. Met het Pakket Landelijke Klachtencommissie van Verus bent u aangesloten bij een klachtencommissie die bestaat uit een team van onafhankelijke juristen, artsen, onderwijsdeskundigen, psychologen en mensen uit de onderwijspraktijk.

Meer informatie

Met vragen over de aanvullende pakketten kunt u terecht bij Joke Gobert.
 
Met inhoudelijke vragen over de pakketten Kringenrechtspraak, Landelijke Bezwarencommissie FUWA en Landelijke Klachtencommissie, kunt u terecht bij mr. Achien Gröllers, coördinator Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), 070 386 16 97 of mail naar info@gcbo.nl. (Zie ook gcbo.nl)