U bent hier

Lidmaatschap

Geloof als inspiratie voor goed onderwijs

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving.

Het christelijk geloof is de inspiratiebron in ons dagelijks denken en doen. Daardoor zijn we in staat scholen te inspireren en professioneel te begeleiden in een veranderende maatschappij.

Contributie Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs apart gefactureerd

De contributie voor de pakketten Landelijke klachtencommissie, Bezwarencommissie FUWA en Kringenrechtspraak (alleen MBO), worden apart gefactureerd vanwege het onafhankelijke karakter van de geschillencommissies.

Met elkaar maken we het verschil

Verus is ook het platform waar onderwijsprofessionals, ouders en experts elkaar ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen. 

Met elkaar willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan:

  • de professionaliteit van onderwijsorganisaties
  • de kwaliteit van het katholiek en protestants-christelijk onderwijs
  • de gedrevenheid van leraren en medewerkers
  • de betrokkenheid van ouders
  • en daarmee het welzijn van het kind en de Nederlandse samenleving

Word ook lid

Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat wij deze doelen realiseren. Verder kunt u als lid rekenen op een inspirerend opleidingsaanbod, aantrekkelijk ledenvoordeel en andere unieke extra's.

Vormen van lidmaatschap

Naast het reguliere lidmaatschap van onze vereniging zijn er nog twee vormen van lidmaatschap:

Geassocieerd lidmaatschap
Schoolbesturen die niet als doel hebben om katholiek of christelijk onderwijs te geven, kunnen geassocieerd lid worden van Verus. Zij kunnen gebruik maken van alle ledenvoordelen, maar hebben geen stemrecht op de ledenvergadering. De tarieven zijn gelijk aan die van het reguliere lidmaatschap.

Kennismakingslidmaatschap 
Schoolbesturen die geen lid zijn van Verus maar wel gebruik willen maken van onze dienstverlening en ledenvoordelen, kunnen kennismakingslid worden. Het kennismakingslidmaatschap is eenmalig en geldt voor de periode van een jaar. Voor deze vorm van lidmaatschap betaalt u een gereduceerd contributietarief. Kennismakingsleden hebben geen stemrecht op de ledenvergadering.

Aanvullende pakketten

Als lid van Verus kunt u profiteren van aantrekkelijk geprijsde pakketten, waarmee u aanvullende dienstverlening kunt afnemen.

Wat kost het lidmaatschap?

Contributietarieven voor 2022

NB Voor de facturatie van het huidige jaar gebruiken we de gegevens van DUO met de leerlingenaantallen per 1 oktober van het voorgaande jaar. Geconstateerde verschillen in aantallen op zowel de contributiefactuur als verzekeringsfactuur van één of twee leerlingen worden niet gecorrigeerd vanwege de kosten van de administratieve verwerking.

Wat moet u doen als u lid wilt worden?

Wilt u lid worden of hebt u vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Joke Gobert.