U bent hier

Aanbod voor scholen

Naast een aanbod voor ouders hebben we ook een aanbod ouderbetrokkenheid voor scholen ontwikkeld, bestemd voor bestuurders, directeuren, leerkrachten en intern toezichthouders.

Wij zien de school als een waardengedreven gemeenschap, een community waarin kinderen worden opgeleid en gevormd. Onze aandacht gaat uit naar de directe relatie tussen ouders en school en hoe ze samen bijdragen aan goede leerresultaten en aan de morele, relationele en spirituele ontwikkeling van de kinderen.

Persoonlijk sparringgesprek (gratis!)

Maak gebruik van de mogelijkheid om met ons te sparren over betrokkenheid van ouders en waardevol partnerschap. Het verplicht u tot niets, maar als u wilt kan het leiden tot een aanbod op maat.

Maatwerk

Het is belangrijk om de relatie met de ouders in te vullen op een manier die bij uw school en situatie past. Waar liggen uw vragen en wensen? In overleg met u zorgen wij graag voor een passend aanbod.

Waardevol partnerschap met ouders

Ouders vormen een zeer diverse groep. Dat biedt scholen mooie kansen, maar levert soms ook vragen op. Wilt u zich als raden van toezicht, bestuurders, directies of teams (her)bezinnen op de relatie met ouders? In deze bijeenkomst gaan we in op zes vormen van waardevol partnerschap met ouders, vragen rond communicatie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het Waardekompas Ouderbetrokkenheid

Dit instrument brengt overzichtelijk in kaart hoe het gesteld is met de samenwerking met ouders binnen uw school, wat de ambities voor de komende periode zijn en welke stappen daarvoor gezet moeten worden.

Inspiratiespel School en Ouders

Voor scholen die wensen, visies, creatieve ideeën en lastige vragen met ouders willen delen en nieuwe stappen willen zetten. Met behulp van een eeuwenoud wijsheidsspel ontstaat een ontspannen en persoonlijk gesprek over opvoeding, onderwijs en de vorming van kinderen.

"Het spel trok ons uit onze vaste denkpatronen."

Nathalie Vermeulen, plaatsvervangend directeur basisschool De Twijn in Terneuzen

Communicatie in verbinding

Deze training voor teams helpt het goede gesprek met ouders te voeren en is mede gebaseerd op het gedachtengoed van Marshall Rosenberg, psycholoog, mediator en vredeswerker. Wereldwijd inspireerde hij mensen met zijn inzichten over (zelf-)empathie en een praktisch vier-stappenplan dat bijdraagt aan betere relaties en het voorkomen van conflicten. Tijdens de training wordt ingegaan op reactiepatronen in ons brein en onze emotiesystemen. Er is een korte en een lange variant van deze training mogelijk.

Alles van waarde: Ouders-School-Identiteit

Wanneer school en ouders zich op waarden verbinden, dragen zij gezamenlijk de school. Beelden helpen om persoonlijke waarden op het spoor te komen en te delen met elkaar. Deze interactieve bijeenkomst voor school en ouders draagt bij aan het gesprek tussen beiden over de identiteit van de school. Na afloop liggen er concrete punten waarmee binnen de school verder kan worden gewerkt.

Denk aan de ouder als stakeholder!

Toe aan een nieuw strategisch beleidsplan of schoolplan? Heeft u uw stakeholders in beeld? Hun inbreng kan de school ten goede komen en het onderwijs verrijken. Hoe deze rol ook door ouders kan worden ingevuld binnen het concept ‘De school als gemeenschap’, daarover gaat het in deze bijeenkomst.

Geen consument, maar een critical friend

Ouders wordt weleens consumentisme verweten. Toch zijn veel ouders actief op scholen omdat zij graag willen bijdragen aan een goede schoolgemeenschap. Zo kunnen ouders ook prima de rol van intern toezichthouder vervullen. Deze bijeenkomst biedt een goede toerusting daarvoor.

Bemiddeling tussen ouders en school

Ouders/opvoeders willen dat het goed gaat met hun kind op school. En de school doet daar uiteraard alles aan. Soms komt het toch voor dat er problemen zijn en ouders en school er samen niet uitkomen. Bemiddeling kan dan uitkomst bieden. >>

Prijs

Prijzen zijn op aanvraag.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Monica Neomagus, adviseur ouderbetrokkenheid.

"Ouders hebben behoefte aan een bredere blik"

Steven van Wijk, adjunct-directeur van de Willibrordusschool

"Ik heb nu een goed verhaal bij ouderbetrokkenheid"

Johan Bisschop, directeur Kluinveenschool in Wierden

"Een tekst om van te smullen"

Stephan van de Vries, directeur Prinses Amaliaschool in Boxtel