U bent hier

Aanbod voor scholen

Naast een aanbod voor ouders hebben we ook een aanbod ouderbetrokkenheid voor scholen ontwikkeld, bestemd voor bestuurders, directeuren, leerkrachten en intern toezichthouders.

Bekijk de folder met het aanbod voor scholen.

Wij zien de school als een waardengedreven gemeenschap, een community waarin kinderen worden opgeleid en gevormd. Onze aandacht gaat uit naar de directe relatie tussen ouders en school en hoe ze samen bijdragen aan goede leerresultaten en aan de morele, relationele en spirituele ontwikkeling van de kinderen.

Persoonlijk sparringgesprek (gratis!)

Maak gebruik van de mogelijkheid om met ons te sparren over betrokkenheid van ouders en waardevol partnerschap. Het verplicht u tot niets, maar als u wilt kan het leiden tot een aanbod op maat.

Maatwerk

Het is belangrijk om de relatie met de ouders in te vullen op een manier die bij uw school en situatie past. Waar liggen uw vragen en wensen? In overleg met u zorgen wij graag voor een passend aanbod.

Waardevol partnerschap met ouders

Na een verkennend gesprek bieden we onderstaande bijeenkomsten apart aan of desgewenst binnen een kort traject om waardevol partnerschap met ouders concreet in te vullen. Ook goed toe te passen als u weer toe bent aan een nieuw schoolplan of strategisch beleidsplan.

  • Bijeenkomst (dagdeel) voor een MT om zich te (her-)bezinnen op partnerschap met ouders: de geschiedenis van school en ouders, relatievormen school en ouders, het belang van partnerschap, maatschappelijke ontwikkelingen, communicatie.
  • Bijeenkomst (dagdeel of dag) voor teams rond acht aspecten van partnerschap, waaronder relatie en communicatie, formele rollen van ouders in de school, hand- en spandiensten en sociaal kapitaal van ouders, samenwerking rond lessen en leren, opvoeding en vorming. Verus verwerkt de uitkomst van de team- gesprekken tot een document met suggesties en adviezen.
  • Bijeenkomst voor school en ouders (2,5 uur) rond het Inspiratiespel (PO) voor scholen die wensen, visies, creatieve ideeën en lastige vragen met ouders willen delen en nieuwe stappen willen zetten. Dit eeuwenoude wijsheidspel in een nieuw jasje levert een ontspannen en diepgaand gesprek op over opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en heeft inmiddels haar waarde bewezen. Verus verwerkt de uitkomst van het spel tot een document met suggesties en adviezen. Eén spel blijft achter op school zodat het opnieuw kan worden gespeeld.

Alles van waarde: Ouders-School-Identiteit

Wanneer school en ouders zich op waarden verbinden, dragen zij gezamenlijk de school. Beelden helpen om persoonlijke waarden op het spoor te komen en te delen met elkaar. Deze interactieve bijeenkomst voor school en ouders draagt bij aan het gesprek tussen beiden over de identiteit van de school. Na afloop liggen er concrete punten waarmee binnen de school verder kan worden gewerkt.

Denk aan de ouder als stakeholder!

Toe aan een nieuw strategisch beleidsplan of schoolplan? Heeft u uw stakeholders in beeld? Hun inbreng kan de school ten goede komen en het onderwijs verrijken. Hoe deze rol ook door ouders kan worden ingevuld binnen het concept ‘De school als gemeenschap’, daarover gaat het in deze bijeenkomst.

Geen consument, maar een critical friend

Ouders wordt weleens consumentisme verweten. Toch zijn veel ouders actief op scholen omdat zij graag willen bijdragen aan een goede schoolgemeenschap. Zo kunnen ouders ook prima de rol van intern toezichthouder vervullen. Deze bijeenkomst biedt een goede toerusting daarvoor.

Inspiratiespel School en Ouders

Voor scholen die wensen, visies, creatieve ideeën en lastige vragen met ouders willen delen en nieuwe stappen willen zetten. Met behulp van een eeuwenoud wijsheidsspel ontstaat een ontspannen en persoonlijk gesprek over opvoeding, onderwijs en de vorming van kinderen.

"Het spel trok ons uit onze vaste denkpatronen."

Nathalie Vermeulen, plaatsvervangend directeur basisschool De Twijn in Terneuzen

"Je ziet als ouders door dit spel ook ‘de mens achter de leerkracht’; iets wat normaal niet automatisch gebeurt. Dat is waardevol."

Een moeder,  VPCO Tholen

"Het was de moeite waard om op een ongedwongen speelse wijze een goed gesprek met elkaar te voeren over de dingen die er echt toe doen. Het educatief partnerschap tussen school en ouders krijgt hiermee een extra dimensie."

Kees van Dis, CvB VPCO Tholen

Communicatietraining: Elkaar verstaan

De relatie tussen school en ouders is gebaat bij open communicatie en aandacht voor wat alle partijen nodig hebben. Door bovendien reactiepatronen van onszelf en anderen beter te begrijpen kunnen we (zelf-)empathie ontwikkelen, een noodzakelijke voorwaarde voor goede gesprekken. Deze training biedt handvatten om dat goede gesprek met ouders te voeren. Ook praktische vragen en wensen die binnen de school leven kunnen aan de orde komen.

Bemiddeling tussen ouders en school

Ouders/opvoeders willen dat het goed gaat met hun kind op school. En de school doet daar uiteraard alles aan. Soms komt het toch voor dat er problemen zijn en ouders en school er samen niet uitkomen. Bemiddeling kan dan uitkomst bieden. >>

Prijs

Prijzen zijn op aanvraag.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Monica Neomagus, adviseur ouderbetrokkenheid.

"Ouders hebben behoefte aan een bredere blik"

Steven van Wijk, adjunct-directeur van de Willibrordusschool

"Ik heb nu een goed verhaal bij ouderbetrokkenheid"

Johan Bisschop, directeur Kluinveenschool in Wierden

"Een tekst om van te smullen"

Stephan van de Vries, directeur Prinses Amaliaschool in Boxtel