Godsdienst en levensbeschouwing

Een belangrijke rol voor godsdienst en levensbeschouwing

Godsdienst en levensbeschouwing hebben in het christelijk onderwijs een prominente plaats. Wij volgen de ontwikkelingen op deze terreinen op de voet.

We brengen kennis bijeen, initiëren onderzoek en zetten ons in voor de kwaliteit van godsdienstonderwijs in het christelijk onderwijs. Ook dragen we bij aan educatieve projecten die het belang van godsdienst en levensbeschouwing in onze samenleving onderstrepen.

Godsdienst/levensbeschouwing, wat is dat voor vak?

Onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst. Download het onderzoek

Diploma Christelijk Basisonderwijs

Christelijk basisonderwijs staat of valt met docenten die óók professioneel zijn in godsdienstige vorming en in het vormgeven aan de identiteit van de school. Het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) garandeert dat zij zich in beide aspecten hebben bekwaamd. Lees meer over DCBO.

Godsdienst/levensbeschouwing als examenvak

Zo'n 60% van de christelijke scholen in het voortgezet onderwijs biedt godsdienst/levensbeschouwing (GL) als examenvak aan. Met het Regiecentrum godsdienst/levensbeschouwing als examenvak verzorgen wij het vakinhoudelijk kader en de kwaliteitsborging van het examenvak. Lees meer over GL als examenvak.

Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen

Wij dragen van harte bij aan goed godsdienstonderwijs op alle scholen, ook in het openbaar onderwijs. Daarom hebben wij ons van meet af aan in een dragende en bindende rol ingezet voor de professionalisering en rijksbekostiging van godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen. Lees meer over G/HVO.

Educatieve projecten rond Prinsjesdag

Door toedoen van Verus zijn sinds 2008 leerlingen en deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo betrokken bij de jaarlijkse 'interlevensbeschouwelijke' bezinningsbijeenkomst in de ochtend van Prinsjesdag. Lees meer over dit initiatief.