Downloads

Download

Dit is een nadere uitwerking van de competenties die genoemd worden in de Handreiking GL als examenvak.

Download

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor secties GL bij het schrijven van hun schoolgebonden vakleerplan GL.

Download

Dit document is bedoeld als handleiding en visitatiekader voor het examenvak GL, maar ook andere secties kunnen er gebruik van maken.

Download

In verband met het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) zijn in deze uitgave drie documenten samengebracht: de kennisbasis, kerndoelen en het toetsingskader. Het boekje is samengesteld voor de lerarenopleidingen basisonderwijs met een DCBO-licentie en pc basisscholen.

Download

Goed onderwijs, daar ga je als school zelf over. En dus moet het mogelijk zijn om op eigen wijze excellent te zijn. En als je een christelijke school bent, heb je dan een eigen kijk op excellentie? Deze special hoort bij het Verus Magazine van mei 2014.

Pagina's