Downloads

Download

Het allerlaatste nummer van Verus Magazine vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips.

Download

De Bijbel wordt in de volle breedte van het christelijk onderwijs op veel verschillende manieren gebruikt. Dat blijkt uit dit onderzoek in opdracht van Verus.

Download

Met de maatschappelijke stage (MAS) investeert een school in een unieke vorm van onderwijs. Tegelijk kan een school andere elementen van het curriculum en het onderwijs met de MAS versterken. Een groep docenten van Verus-scholen heeft hiervoor deze handreiking gemaakt. Die benadrukt het verbindende karakter van de MAS.

Download

Onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst.

Download

In deze brochure geven we u een inkijkje in verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, die burgerschap op de kaart hebben gezet. Elk op hun eigen manier em met een eigen visie op wat ze hun leerlingen mee willen geven. U krijgt handvatten voor het vormen van een visie op burgerschapsvorming.

Download

Onderzoek naar de verhouding tussen burgerschapsvorming en de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Ook de evaluatie van burgerschapsvorming is onderzocht: hoe kan het vormingsaspect door scholen zelf geëvalueerd worden en wat is de rol van de Onderwijsinspectie?

Download

We hebben een aantal handvatten op een rij gezet voor de communicatie met ouders over vluchtelingenkinderen op uw school. We geven aan wat u kunt doen op de korte en lange termijn.

Download

Wij zijn Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Verus verbindt en verenigt schoolleiders van meer dan 3500 scholen en bestuurders en toezichthouders van ruim 700 schoolorganisaties in alle onderwijssectoren. Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs. In deze brochure presenteren we ons.

Download

Sinds de aanslagen in Parijs is het debat over de omgang met radicale uitingen van leerlingen in de klas niet van de lucht. Minister Bussemaker heeft scholen zelfs gemaand om niet weg te kijken bij signalen van radicalisering. Hoog tijd om het thema naar een hoger plan te tillen: hoe blijft de school een 'schuurplek' waar iedereen ertoe doet en waar de blik gericht is op een verbindende samenleving? Deze special hoort bij het Verus Magazine van maart 2015.

Download

Deze handreiking is bedoeld als richtinggevend kader voor de inhoud en de vorm van het examenvak GL op havo/vwo-scholen.

Pagina's