Diploma Christelijk Basisonderwijs - DCBO

Professioneel in godsdienstige vorming

Christelijk basisonderwijs staat of valt met docenten die óók professioneel zijn in godsdienstige vorming en in het vormgeven aan de identiteit van de school. Het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) garandeert dat zij zich in beide aspecten hebben bekwaamd.

In nauwe samenwerking met de christelijke pabo's in ons land kunnen wij het dankzij uw lidmaatschap mogelijk maken dat het diploma er is. Verus verstrekt de accreditaties voor het uitgeven van het DCBO. In de praktijk betekent dit dat wij een toetsingskader leveren en deelnemende hogescholen visiteren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Diploma Christelijk Basisonderwijs? Neem dan contact op met Eric van der Klugt.