Bestellingen

€15
Boek
Inspiratiebron voor scholen om goed onderwijs vorm te geven
€15
Boek
Historicus Wim de Jong schetst de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de periode 1917 tot 2017.
€15
Spel
Met deze gesprekstool kunt u samen met een gesprekspartner op het spoor komen van de leidende principes in uw leven en werk. De tool is ontwikkeld voor een gesprek in tweetallen. Exclusief voor leden van Verus.
€21
Spel
Dit spel helpt u om als schoolteam op een speelse manier met elkaar in gesprek te gaan over wat u inspireert en bezielt.
€0
Brochure
Brochure over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€0
Brochure
Deze brochure biedt handvatten om als christelijke middelbare school de levensbeschouwelijke identiteit gezamenlijk verder te ontwikkelen. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€0
Brochure
Onderzoek naar de inspiratie, motivatie en levensbeschouwing van docenten in het voortgezet onderwijs. Het is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€0
Brochure
In deze brochure beschrijven we waar u mee te maken krijgt bij een teruglopend leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€15
Boek
Wat is de essentie van onderwijs? Die vraag stellen we ons in dit boek. Een vraag waarbij iedereen die werkzaam is in of betrokken bij onderwijs, bij tijd en wijle zal stilstaan. Dit boek wil een bijdrage leveren aan de discussie over die vraag.
€5
Brochure
Dit verhaal wil prikkelen tot gesprek in christelijke onderwijsinstellingen over hun droom voor de toekomst en tot het ontwerpen van een eigen scenario. Voor dat gesprek – en voor een eigen scenariotraject – is in deze brochure een nuttige handreiking opgenomen.

Pagina's