Advies

Identiteit in het katholiek en christelijk onderwijs

Wat betekent het om vandaag de dag een christelijke school te zijn? Die vraag is voor veel katholieke en christelijke onderwijsinstellingen actueel. Verus ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun identiteit. We bieden onze leden gratis 3 dagdelen identiteitsadvies aan per kalenderjaar. Hiermee onderstrepen we onze rol als partner bij het eigentijds vormgeven van uw identiteit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Identiteit in de juiste context

De identiteit van uw school is afhankelijk van de context waarin de school opereert. Zit uw school in een grote stad of juist niet? Komen leerlingen overwegend uit christelijke gezinnen? Of heeft het grootste deel geen band met christelijke tradities? We helpen christelijke scholen op verschillende manieren met het vormgeven van hun identiteit.

Inspirerende sessies voor directie en medewerkers

We kunnen u helpen bij het vormgeven van uw identiteit door inspiratiedagen te organiseren. Hierbij inspireren we u en uw team door onze ervaringen te delen. Door het gesprek aan te gaan met alle aanwezigen wordt duidelijk welke persoonlijke motieven er zijn en wat er beleidsmatig bij komt kijken. Lees meer over inspiratiedagen.

Uw identiteit in het personeelsbeleid

Ook ten aanzien van de medewerkers op uw school speelt uw identiteit een belangrijke rol. Wat verwacht u precies van een leerkracht en hoe wordt uw identiteit gedragen door leraren en andere medewerkers? Verus helpt u met het doorvoeren van uw identiteit in het personeelsbeleid. Lees hier meer over.

Inspirerend verwoorden waar u voor staat

Uw identiteit verwoorden in de taal van nu, dat helpt u in communicatie met leerlingen en hun ouders. Maar ook in PR en uw personeelsbeleid. Inspirerend verwoorden waar uw school voor staat valt in de praktijk niet altijd mee. Daarom helpen we u daar graag mee. Lees meer over identiteit inspirerend verwoorden.

De identiteitsscan: een objectieve blik naar uw identiteit

In uw schoolgids of op uw website staat waar u voor staat. Maar is de identiteit van uw school ook zichtbaar, merkbaar en voelbaar in de ogen van leerlingen, ouders en personeel? Tijdens een identiteitsscan kijken we objectief en breed naar uw identiteit. Lees verder over de identiteitsscan.

De bijbel in de klas

We geven ook workshops in het vertellen van Bijbelverhalen. Zowel de inhoud van de verhalen als de techniek van verhalen vertellen komen aan bod. De workshop is bijvoorbeeld ook te combineren met een inspiratiedag. Meer informatie over Bijbel In de Klas.

‘We willen kinderen structureel betrekken bij onze strategische plannen’

Aafke Veer, directeur-bestuurder Comeniusschool in Zeist