U bent hier

School moet schade vergoeden aan onvoldoende begeleide dyslectische leerling

Kwaliteit
PO | VO

Een middelbare school in Bladel is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding omdat zij een dyslectische oud-leerling niet goed heeft begeleid. Scholen kunnen een les trekken uit deze zaak: Doe wat in je vermogen ligt als reguliere school om leer-beperkte leerlingen te faciliteren en leg afspraken goed vast.

De zaak werd aangespannen door ouders van een oud-leerling. Hun zoon heeft een ernstige dyslexiestoornis en krijgt in schooljaar 2011-2012 wat extra faciliteiten. Maar in zijn tweede jaar havo-vwo wordt een groot deel van deze facilitering geschrapt. Let op: de Wet passend onderwijs was nog niet van kracht. 

School adviseert afstromen

De ouders maken kosten voor extra begeleiding. School weigert meer te doen en adviseert uiteindelijk de leerling te laten afstromen naar 3 vmbo t.

Voor de ouders is dat de druppel: zij besluiten met Kerst 2012 hun zoon naar een particuliere school te sturen. Die haalt daar in 2015 zijn havo-diploma en zit nu in het eindexamenjaar vwo. 

Intussen verklaart het College voor de Rechten van de Mens in 2014 een klacht van de ouders tegen de school op grond van ongelijke behandeling van een leer-beperkte leerling, gegrond.

Ernstig tekort geschoten in zorgplicht

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde deze week dat de school in Bladel ernstig tekort is geschoten in haar zorgplicht. Ze wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 4.600 euro. Overigens een stuk lager dan de door de ouders gevorderde schadevergoeding van 24.378 euro.

Onderwijsjuristen noemen de uitspraak op nieuwssite AD opmerkelijk, maar advocaat Kees Verhaart van Verus staat niet te kijken van de uitspraak. “De school heeft de noodzakelijke voorzieningen, die wel degelijk ook door een reguliere onderwijsinstelling gegeven kunnen worden, aan de leerling onthouden.” Daarmee is de school ernstig in haar zorgplicht jegens de leerling tekort geschoten.

Ouders moeten schade beperken

Tegelijkertijd is enige relativering op zijn plaats, voegt Verhaart toe. Allereerst wijst de rechtbank erop dat ouders de (wettelijke) plicht hebben om zelf ook de schade te beperken, door op zoek te gaan naar een andere school voor regulier onderwijs in plaats van de particuliere school. Hadden de ouders concreet kunnen aantonen dat zij hier, ondanks hun inspanningen, niet in geslaagd zijn, dan was de uitkomst wellicht anders geweest. Waarschijnlijk zal een rechter de lat voor de ouders vrij hoog leggen, waarbij afstand en reistijd tot de andere school slechts een ondergeschikte rol zullen spelen.

Passend onderwijs

Maar daarnaast verwacht Verhaart dat sinds de invoering van passend onderwijs minder problemen zoals hierboven beschreven zullen voorkomen.
“Sinds passend onderwijs is bij een dergelijke leerling een Ontwikkelingsperspectief verplicht. En als de school in de ogen van ouders in het zogeheten handelingsdeel van het OPP tekort dreigt te schieten, kunnen zij zich wenden tot de Geschillencommissie Passend Onderwijs die dan de school zo nodig van een zwaarwegend advies voorziet.”

Scholen moeten er vooral voor zorgen dat zij tot het uiterste gaan om leerlingen met een leerbeperking te faciliteren en vast te leggen welke afspraken hierover zijn gemaakt.
De termijn voor hoger beroep tegen deze uitspraak staat nog open.

Vragen hierover? Bel met onze juridische helpdesk