U bent hier

Houd bij hoeveel transitievergoeding u uitkeert

Personeelsbeleid
PO | VO

€ 76.000 transitievergoeding. Je bent het sinds de invoering van de WWZ zomaar kwijt als onderwijsorganisatie. Verus wijst je erop de uitgekeerde transitievergoedingen goed bij te houden.

“Ons bestuur heeft al meerdere malen een forse transitievergoeding kunnen betalen voor personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn en een IVA hebben gekregen van het UWV. Terwijl we weten dat deze mensen niet meer hoeven te werken, zijn we gedwongen tot € 76.000 aan vergoeding uit te betalen om ander werk te vinden! Veel geld dat niet naar onderwijs gaat na de invoering van de WWZ....”

Het is één van de vele meldingen over de transitievergoeding die wij de afgelopen maanden binnenkregen bij ons Meldpunt WWZ. Hoe en of deze vergoeding, die het bijzonder onderwijs op kosten jaagt, gecompenseerd wordt, is tot op heden onduidelijk. 

Transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Wel is bekend dat er naar alle waarschijnlijkheid een compensatie komt voor de transitievergoeding die betaald wordt bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Ook in dat verband is aan te raden om de uitbetaalde transitievergoedingen goed te administreren. 

Vragen over de transitievergoeding? Neem contact op met onze juridische helpdesk