U bent hier

Asscher: ruimte WWZ, excuses over 'lange rokken' en motie van afkeuring

Kwaliteit | Overheid en onderwijs | Vrijheid van onderwijs
PO | VO

Minister Lodewijk Asscher is bereid om te komen tot aanpassingen in de WWZ als dat het doel van de wet dient. Hij reageerde woensdag op de eerste termijn van de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting. Ook bood hij zijn excuses aan voor opmerkingen die hij eerder had gemaakt in een uitzending van PAUW.

Ruimte om de WWZ aan te passen

In vragen van het Kamerlid Pieter Heerma (CDA) over de echte ruimte die WWZ-verkenner Jacques Tichelaar heeft, zei de bewindspersoon letterlijk: “Het moet ons altijd gaan om het doel van de wet. Je moet bereid zijn om tussentijds in overleg met werkgevers, werknemers en de Kamer dingen aan te passen als dat het doel van de wet dient. Dat geldt voor seizoensarbeid en ook voor de terugwerkende kracht van de transitievergoeding voor kleine bedrijven, helemaal aan het begin — een groot stresspunt — en dus ook voor het onderwijs.”

Daarmee biedt Asscher na lang aandringen van de Kamer toch wat meer ruimte. Wel voegde de minister eraan toe dat een aanpassing altijd moet gebeuren met werkgevers en werknemers samen. Zolang een van beide partijen dus van geen wijken wil weten, zal er weinig gebeuren. Op de vraag van Heerma wat Asscher zal doen als de verkenner constateert dat er wel mogelijkheden zijn, maar als de partijen daar onderling dan niet uitkomen, antwoordde hij dat er dan aan de Kamer wordt gerapporteerd. 

Asscher voegde daaraan toe dat hij dan pogingen zal doen om daarbij te helpen. “Ik denk dat er een gemeenschappelijk belang is bij kinderen die op school zitten en bij leerkrachten die een goed contract hebben. Dat zijn de twee doelen die we allebei willen bedienen.”

Excuses

Vorige week maakte Asscher in een uitzending van PAUW een opmerking over scholen die alleen juffen in lange rokken als vervangers willen hebben. Enkele Kamerleden maakten daarover in hun eerste termijn een opmerking over. 

Met name Carola Schouten (CU) nam Asscher deze opmerking zeer kwalijk en vroeg hem deze denigrerende woorden terug te nemen. Dat deed de bewindspersoon woensdag.

Stemmingen vandaag

Over ingediende moties, waaronder een motie van afkeuring van de leden Kuzu en Öztürk, wordt vandaag gestemd. Daarnaast komen alle rijksbegrotingen inclusief amendementen vandaag in stemming.