U bent hier

“Nieuwe wet geeft scholen meer ruimte voor thuisbezoek”

Een op 8 maart 2016 aangenomen initiatiefwet van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop geeft scholen meer vrijheid om onderwijskwaliteit op een eigen manier in te vullen. Dat zegt belangenbehartiger Wout Neutel van Verus. “De wet vermindert de administratieve werkdruk, en creëert zo meer ruimte voor scholen om bijvoorbeeld thuisbezoek te organiseren. Daar ben ik blij mee, want thuisbezoek is een waardevol instrument voor ouderbetrokkenheid.”

Interview met Wout Neutel, belangenbehartiger bij Verus

Het wetsvoorstel van Bisschop heet ‘Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht’, en dat is precies wat de wet regelt, vertelt Neutel. “Deze regeling maakt een scherper onderscheid tussen de controlerende taak van de inspectie en haar stimulerende taak. Tot voor kort dachten veel scholen dat ze alles moesten doen wat de inspectie in de rapporten schreef, ook als daar geen wettelijke basis voor was. Nu is duidelijker gemaakt wanneer iets echt moet en wanneer het ‘slechts’ een advies is.” 

Volgend jaar van kracht
De door de Eerste Kamer aangenomen wet wordt per 1 juli 2017 van kracht. Maar ook komend schooljaar al kunnen scholen met deze steun in de rug hun beleid meer zelf vormgeven, denkt Neutel. “Verus heeft dit wetsvoorstel van harte ondersteund omdat het ruimte geeft aan scholen om een eigen visie op onderwijskwaliteit te ontwikkelen. Dat vind ik een hoopvolle ontwikkeling. Het biedt scholen een mooie kans om hun identiteit meer terug te laten komen in hun hele onderwijsbeleid.”

Werkdruk stopt thuisbezoek
Veel scholen gaven bij recent onderzoek van Verus aan dat ze gestopt zijn met thuisbezoek, weet Neutel. “Veruit de meest genoemde reden daarvoor is: we vinden het mooi, maar we hebben er geen tijd meer voor. De werkdruk in het onderwijs is ook hoog, dat valt niet te ontkennen. Verus neemt dat probleem ook zeer serieus in de belangenbehartiging, bijvoorbeeld door het ‘boek der overbodigheden’ te publiceren. Dat was gevuld met voorbeelden van overbodige administratieve lastendruk. We denken dat de nieuwe wet voor veel scholen de druk van de ketel kan halen. Verus wil scholen bewust maken van deze vrijheid en helpt ze graag om het beleid meer zelf in te vullen, vanuit de identiteit van de school. Meer tijd maken voor thuisbezoek kan daar onderdeel van zijn.”

Kwestie van prioriteit
Maar wel of geen thuisbezoek is niet alleen een kwestie van teveel werkdruk of geen tijd, denkt Neutel: “We zien dat scholen die echt werk willen maken van thuisbezoek creatief genoeg zijn om dat ook nu al te doen. Deze scholen vinden het blijkbaar zó belangrijk dat ze daar gewoon tijd voor máken. Dan blijkt in de praktijk vaak dat het ook lukt, en dat de ervaringen heel positief zijn. Het is dus ook een kwestie van prioriteit. Maar we zijn blij dat de nieuwe wet het scholen voortaan makkelijker maakt om andere keuzes te maken in hun beleid.”

Workshop werkdruk
Tijdens het event VERUS 2016 op 26 mei organiseert Neutel met anderen een workshop over werkdruk in het onderwijs. “Daarbij belichten we het onderwerp vanuit verschillende perspectieven: dat van een leerkracht, een bestuurder, een onderwijsinspecteur en van een Tweede Kamerlid. Roelof Bisschop komt zelf zijn nieuwe wet toelichten en vertellen wat zijn verwachtingen zijn, nu het voorstel is aangenomen. En van de inspecteur hopen we te horen hoe de inspectie dit voorstel heeft opgepakt, en waar de ruimte ontstaat voor scholen. Ook onderzoeken we tijdens de workshop wat scholen nodig hebben om hier maximaal van te kunnen profiteren.”

Lees meer verhalen over thuisbezoek