Na mijn studie orthopedagogiek heb ik vooral in de kinderopvangbranche gewerkt. De laatste twaalf jaar daarvan als beleidsadviseur. En dan niet alleen op het gebied van pedagogiek, maar ook op de gebieden wet- en regelgeving, gezonde kinderopvang en kwaliteitsmanagement.

Eenvoud en kwaliteit

Daarbij is mijn drive altijd geweest om beleid zo eenvoudig mogelijk (leesbaar én werkbaar) te maken, zodat pedagogisch medewerkers hun aandacht zoveel mogelijk kunnen richten op de kinderen. Dat is namelijk waar het echt om draait. Met als uiteindelijk doel om een hoge kwaliteit op de werkvloer te realiseren.

Mijn verlangen naar eenvoud en kwaliteit streef ik ook na in mijn werk als adviseur scholenplanning. Door heldere analyses van het ‘marktgebied’ van scholen te maken en daarmee inzicht te krijgen in de te verwachte leerlingaantallen, lever ik graag een bijdrage aan de (veelal) ingewikkelde keuzes die schoolbestuurders moeten maken in hun strategische beleid.