Begin op tijd met uw strategisch beleidsplan

Hoe ontwikkelt u strategisch beleid?

De meeste schoolleiders hebben het komend jaar al in het vizier. En dat er hard gewerkt moet worden om het nieuwe strategisch beleidsplan gereed te krijgen. Maar tegelijkertijd zorgt de waan van de dag ervoor dat een goede planning noodzakelijk is om het strategisch beleidsplan op goed niveau af te ronden.

Hoe is dat voor u?

Wordt het:

  • Een actualisatie van het vorige strategisch beleidsplan?
  • Een proces dat verzandt in lange gesprekken met allerlei in- en externe betrokkenen?
  • Een praktische opsomming die ook als schoolgids kan worden gebruikt voor ouders?
  • Een document dat na weken ’s avonds en in het weekeinde doorwerken, onder druk het licht ziet?

Leuke, verfrissende ondersteuning

Er zijn zaken waar u makkelijker over praat, dan dat u ze op papier zet. En waarvan het echt zou helpen als u op een prettige manier wordt ondersteund om voortvarend de streep te halen.

Dat geldt met name voor het strategisch beleidsplan. Wij kunnen u ondersteunen met het Management Drives 3-stappenmodel voor bestuurders en schoolleiders. Hiermee ontwikkelt u strategisch beleid dat u later ook weer inzet voor de ontwikkeling van schoolplannen.

Deze training bestaat uit praktische workshops waarin we met het oog op het strategisch beleidsplan de meest relevante mensen bij elkaar brengen.

Drijfveren benoemen

Voordat u doelstellingen en acties gaat benoemen, besteden we aandacht aan de verschillende drijfveren van de deelnemers. Met begrip van uw drijfveren kunt u zo optimaal mogelijk samenwerken en het nieuwe strategisch beleidsplan succesvol en realistisch uitvoeren.

Dat lukt omdat we aandacht schenken aan de 6 organisatiekenmerken, die elk een drijfveer vertegenwoordigen: visie, missie, strategie, focus, structuur en de mens.

Voor het identificeren van uw drijfveren gebruiken we het instrument Management Drives. Dit geeft u en ons een overzicht van:

  • Individuele overeenkomsten en verschillen in de manier van werken (besturen en leidinggeven)
  • Het team als geheel en welke voorkeuren van besturen en leidinggeven binnen het team het sterkst aanwezig zijn

Focus en concrete acties

De overige dagdelen gaan we actief aan de slag met het strategisch beleidsplan. U doorloopt daartoe het zogenaamde Management Drives 3-stappenmodel voor bestuurders en schoolleiders.

Samen met ons gaat u actief aan de slag met het uitwerken van de missie en de visie van de schoolorganisatie. Doel is de hierin opgenomen strategische speerpunten helder te vertalen naar uw beleidsplan. Zo komt u tot concrete doelstellingen en concrete acties.

Het basisprogramma van het 3-stappenmodel bestaat uit 3 tot 5 dagdelen. Afhankelijk van uw behoefte vullen we deze flexibel in. Eventueel krijgen andere thema’s een plek in het programma of worden de bijeenkomsten verspreid over een langere periode om maximaal effect te behalen.

Sector

PO, VO, MBO, HO

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders en teams

Docenten

  • Carla Rhebergen
  • drs. Dimitri van Hekken CMC

Waar

Op locatie naar keuze

Incompany

We bieden deze training incompany aan. Vraag om een vrijblijvende offerte.

Meer informatie

Wilt u meer weten of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact op met Dimitri van Hekken.