U bent hier

Samen inkopen

Samen inkopen staat voor 'meer met minder'. Door gezamenlijk in te kopen kan Verus de belangen van scholen optimaal behartigen. Kosten en risico's worden beperkt, terwijl we hogere eisen kunnen stellen aan producten en diensten. Zo ontzorgt Verus zijn leden.

Het principe is even simpel als effectief. Organiseer je, creëer daarmee kracht en pak de regie. Werkt het? Verus heeft voor zijn leden eerdere collectieve inkoopvoordelen samen met externe partijen gerealiseerd op het gebied van energie en verzekeringen. Verus wil deze dienst nu samen met zijn leden realiseren.

Samen inkopen:

  • Ontzorgt
  • Verlaagt kosten
  • Verhoogt kwaliteit

Samen inkopen ontzorgt

Samen inkopen is een initiatief van Verus om onze leden te ontzorgen op het gebied van inkoop en richt zich op de gezamenlijke inkoop van Touch TV’s. De markt van Touch TV’s, de digitalisering van het onderwijs en niet in de laatste plaats, de wens van vele leden, hebben Samen inkopen doen besluiten om als eerste Touch TV’s gezamenlijk aan te besteden.

Touch TV’s

Samen inkopen richt zich als eerste op de gezamenlijke inkoop van Touch TV’s. Deze alternatieven, dan wel vervangers van digiboarden en schoolborden nemen een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs in. Hiermee volgt het onderwijs een duidelijk aanwezige algemene trend van digitalisering.

Touch TV’s zijn handig voor een docent maar helaas niet echt goedkoop. Door gezamenlijk in te kopen verwacht Verus fors te besparen op het aanschafproces en de kwaliteit naar een hoger plan te kunnen tillen. En dat in een markt die steeds lastiger wordt.

Niet in de laatste plaats zorgt Samen inkopen ervoor dat de aanbesteding waaraan u meedoet volledig voldoet aan rechtmatigheid (inclusief accountant). Verus onderzoekt in het najaar van 2017 wat de meest geschikte aanbesteding is voor zijn leden, beperkt tot het apparaat zelf of een volledige dienst… of alles wat er tussen zit? Er zijn namelijk vele mogelijkheden om deze oplossing in te kopen. Dit willen wij in de aankomende periode toetsen met onze leden en met marktpartijen. Begin 2018 besluit de directie van Verus of het aanbestedingstraject wordt ingezet.

Belangstelling?

In het najaar van 2017 ontvangt u van Verus een mail waarin u wordt gevraagd om uw interesse in de gezamenlijke inkoop van Touch TV’s aan te geven. U hoeft die mail niet af te wachten. Als u na het lezen van deze webpagina enthousiast bent geworden over deze eerste aanbesteding van Samen inkopen, dan kunt u het belangstellingsregistratieformulier nu al invullen.

Zo krijgen we een goed beeld van hoeveel leden er mee willen doen. Uiteraard geldt hier het principe dat de kans op het doorgaan van de aanbesteding groter wordt naarmate meer leden zich als belangstellenden aanmelden.

Geef uw belangstelling door

NB door het invullen en indienen van het formulier legt u zich nergens op vast, het is slechts een belangstellingsregistratie. Pas nadat de aanbesteding is begonnen (gepland voor begin 2018) zal de formele aanmeldingsprocedure starten.

Contact

sameninkopen@verus.nl