U bent hier

Downloads

Download

De model-detacheringsovereenkomst voor het primair onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Download

Op elke school worden persoonsgegevens van personeel en leerlingen verwerkt. Hier vindt u model-privacyreglementen voor de verwerking van leerlingengegevens in het PO, VO en WEC.

Download

Op elke school worden persoonsgegevens van personeel en leerlingen verwerkt. Hier vindt u model-privacyreglementen voor de verwerking van gegevens van personeel in het PO, VO en WEC.

Download

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door leerlingen (ouders).

Download

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door het personeel.

Download

De stageovereenkomst is een contract tussen uw school voor voortgezet onderwijs en het stagebedrijf waar uw leerlingen stage lopen. Dit model voldoet aan de eisen die verzekeraars daaraan stellen.

Download

In de WPO, WEC en WVO is opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht is een klachtenregeling op te stellen. Samen met andere (onderwijs)organisaties hebben we een modelklachtenregeling voor u gemaakt.

Download

In deze THEMA verkennen we allerlei aspecten van ouderbetrokkenheid bij de school en reiken we mogelijkheden aan om deze te versterken.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Hoe kunnen bestuur en intern toezicht gezamenlijk gestalte geven aan strategisch partnerschap zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Dat heeft Rienk Goodijk in opdracht van Verus onderzocht. De resultaten van dit onderzoek laten zien wat de taak is van de toezichthouder en het bestuur – ook in hun onderlinge relatie - als het gaat om het gestalte geven aan strategisch partnerschap.

Pagina's