U bent hier

Downloads

Download

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door leerlingen (ouders).

Download

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door het personeel.

Download

De stageovereenkomst is een contract tussen uw school voor voortgezet onderwijs en het stagebedrijf waar uw leerlingen stage lopen. Dit model voldoet aan de eisen die verzekeraars daaraan stellen.

Download

In de WPO, WEC en WVO is opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht is een klachtenregeling op te stellen. Samen met andere (onderwijs)organisaties hebben we een modelklachtenregeling voor u gemaakt.

Download

In deze THEMA verkennen we allerlei aspecten van ouderbetrokkenheid bij de school en reiken we mogelijkheden aan om deze te versterken.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Hoe kunnen bestuur en intern toezicht gezamenlijk gestalte geven aan strategisch partnerschap zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Dat heeft Rienk Goodijk in opdracht van Verus onderzocht. De resultaten van dit onderzoek laten zien wat de taak is van de toezichthouder en het bestuur – ook in hun onderlinge relatie - als het gaat om het gestalte geven aan strategisch partnerschap.

Download

In verband met het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) zijn in deze uitgave drie documenten samengebracht: de kennisbasis, kerndoelen en het toetsingskader. Het boekje is samengesteld voor de lerarenopleidingen basisonderwijs met een DCBO-licentie en pc basisscholen.

Download

Goed onderwijs, daar ga je als school zelf over. En dus moet het mogelijk zijn om op eigen wijze excellent te zijn. En als je een christelijke school bent, heb je dan een eigen kijk op excellentie? Deze special hoort bij het Verus Magazine van mei 2014.

Download

Docenten die vrienden worden met leerlingen op Facebook of Hyves. Leerlingen die filmpjes van leraren op YouTube zetten. Tweets over de school door medewerkers van de school. Hoe ga je daar als school mee om? Wij hebben hiervoor een modelprotocol sociale media opgesteld.

Pagina's