U bent hier

Downloads

Download

Het komt steeds meer voor: leegstand als gevolg van krimp. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs is de daling van het aantal leerlingen voelbaar. Dat heeft gevolgen voor de exploitatie van gebouwen. Hoe los je dat als bestuur op? Deze special hoort bij het Verus Magazine van november 2014.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

In dit onderzoek dat professor Rienk Goodijk op ons verzoek heeft uitgevoerd, is hij nagegaan hoe stakeholderbeleid op dit moment bij leden van Verus vorm krijgt. Het levert een aantal interessante bevindingen op die kunnen helpen om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van goed – christelijk geïnspireerd – onderwijs te vergroten en zo bijdragen aan good governance in het onderwijs.

Download

Deze handreiking is bedoeld als richtinggevend kader voor de inhoud en de vorm van het examenvak GL op havo/vwo-scholen.

Download

Dit is een nadere uitwerking van de competenties die genoemd worden in de Handreiking GL als examenvak.

Download

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor secties GL bij het schrijven van hun schoolgebonden vakleerplan GL.

Download

Dit document is bedoeld als handleiding en visitatiekader voor het examenvak GL, maar ook andere secties kunnen er gebruik van maken.

Download

Veel scholen hebben geen geld voor extra's. Een vriendenstichting kan meer armslag brengen en is daarnaast een mooie manier om de banden aan te halen met ouders en samenleving. Deze special hoort bij het Verus Magazine van september 2014.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

De model-detacheringsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Pagina's