U bent hier

Downloads

Download

Deze handreiking is bedoeld als richtinggevend kader voor de inhoud en de vorm van het examenvak GL op havo/vwo-scholen.

Download

Dit is een nadere uitwerking van de competenties die genoemd worden in de Handreiking GL als examenvak.

Download

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor secties GL bij het schrijven van hun schoolgebonden vakleerplan GL.

Download

Dit document is bedoeld als handleiding en visitatiekader voor het examenvak GL, maar ook andere secties kunnen er gebruik van maken.

Download

Veel scholen hebben geen geld voor extra's. Een vriendenstichting kan meer armslag brengen en is daarnaast een mooie manier om de banden aan te halen met ouders en samenleving. Deze special hoort bij het Verus Magazine van september 2014.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

De model-detacheringsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Download

De model-detacheringsovereenkomst voor het primair onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Download

Op elke school worden persoonsgegevens van personeel en leerlingen verwerkt. Hier vindt u model-privacyreglementen voor de verwerking van leerlingengegevens in het PO, VO en WEC.

Download

Op elke school worden persoonsgegevens van personeel en leerlingen verwerkt. Hier vindt u model-privacyreglementen voor de verwerking van gegevens van personeel in het PO, VO en WEC.

Pagina's