U bent hier

Downloads

Download

Wij zijn Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Verus verbindt en verenigt schoolleiders van meer dan 3500 scholen en bestuurders en toezichthouders van ruim 700 schoolorganisaties in alle onderwijssectoren. Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs. In deze brochure presenteren we ons.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

In de praktijk zijn de bevoegdheden van een MR beperkt, met frustratie en irritatie tot gevolg. Wat voor beperkingen zijn dat? En hoe voorkomt u al te hoge verwachtingen bij de MR en mogelijke conflicten tussen de MR en het bevoegd gezag? Deze special hoort bij het Verus Magazine van mei 2015.

Download

Sinds de aanslagen in Parijs is het debat over de omgang met radicale uitingen van leerlingen in de klas niet van de lucht. Minister Bussemaker heeft scholen zelfs gemaand om niet weg te kijken bij signalen van radicalisering. Hoog tijd om het thema naar een hoger plan te tillen: hoe blijft de school een 'schuurplek' waar iedereen ertoe doet en waar de blik gericht is op een verbindende samenleving? Deze special hoort bij het Verus Magazine van maart 2015.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Inhoud en juridische vormgeving krijgen terecht veel aandacht bij fusies en andere vormen van samenwerking. Maar sociale dimensies zijn minstens zo belangrijk voor het slagen van samenwerking. Een extern procesbegeleider zoekt de balans tussen de 'harde' en de 'zachte' kant. Deze special hoort bij het Verus Magazine van januari 2015.

Download

Het komt steeds meer voor: leegstand als gevolg van krimp. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs is de daling van het aantal leerlingen voelbaar. Dat heeft gevolgen voor de exploitatie van gebouwen. Hoe los je dat als bestuur op? Deze special hoort bij het Verus Magazine van november 2014.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

In dit onderzoek dat professor Rienk Goodijk op ons verzoek heeft uitgevoerd, is hij nagegaan hoe stakeholderbeleid op dit moment bij leden van Verus vorm krijgt. Het levert een aantal interessante bevindingen op die kunnen helpen om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van goed – christelijk geïnspireerd – onderwijs te vergroten en zo bijdragen aan good governance in het onderwijs.

Pagina's